Diósgyőri Református Gyülekezet
Áldás, Békesség!
Miskolc-Diósgyőri Református Egyházközség
Isten hozott!
3534 Miskolc, Táncsics Mihály tér 1.

Én imádkoztam érted

Nagypéntek - 2020.04.10. - 09:30

Tanítások

Nagypéntek

Lukács 22,31-32.        Nagypéntek : „…De én imádkoztam érted…” Olvasandó: Lukács 23,33-49. Virágvasárnap Jézus...

Virágvasárnap

Kettős isteni meglátogatás Lukács 19, 37-48. virágvasárnap. „nem ismerted fel a te meglátogatásodnak idejét!” MEGLÁTOGATNI –...

Szeretettel köszöntjük honlapunkon!

Kik vagyunk és mit akarunk?
Gyülekezetünk a Magyar Református Egyház része, a Szentháromság Istenben hívő keresztyének olyan helyi gyülekezete, akik hitünk alapjának a teljes Szentírást fogadjuk el, amely az Örökkévaló ihletett kijelentése.

Hitünk célja
 az üdvösség, melyet egyedül ingyen kegyelemből a Názáreti Jézus Krisztusnak, mint Isten Fiának értünk bemutatott helyettes életáldozata és feltámadása által kaphatunk meg hit által. 

Hitéletünk motívációja
 ezért a megelőlegezett kegyelemért a hálaadásból fakadó magasztalása Istennek  és embertársaink javának szolgálata. 

Mottónk és vezérigénk:
: Gyülekezetünk otthon a léleknek – “Nagyobb van itt a templomnál!”

Törekvésünk
 református keresztyénként folyamatosan reformálódni:
– Istent a Biblia alapján a Szentlélek bölcsességével minél jobban megismerni,
– a megismert igazságokat alkalmazni egyéni és közösségi életünkben, 
– öröklött biblikus hagyományainkat megbecsülni, a bibliátlant elhagyni 
– a Szentlélek  gyümölcsét teremni és a 
– Lélek  ajándékaival és fegyvereivel küzdeni a gonosz ellen. Mindezt alázatban és szeretetben, tudva, hogy “az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet az ami épít!”

Hisszük: Isten karja nem rövidült meg, Jézus Krisztus tegnap ma és örökké ugyanaz és a Szentlélek ma is, köztünk is működik csodálatos módon.


Küldetésünk: Isten szeretetének ünneplése a gyülekezet családi közösségébe
n.  “Kiadni az eledelt a háznépnek” =  vagyis: a környezetünkben mintegy 5000 felebarátunknak elmondani Isten szeretetének jóhírét!
Ezzel a honlappal is ezt kívánjuk szolgálni:  Soli Deo Gloria!
Legyen rajtunk áldás, bennünk békesség Istentől!
 
Szeretettel:
Péter András és Péterné Szűcs Katalin lelkipásztorok

Szolgálatok

Keresztelkedés

Keresztelési előkészület lépései a Miskolc-Diósgyőri Református Gyülekezetben

Jegyesoktatás

Örömmel szolgálunk azok felé, akik Isten törvénye szerint kívánnak házassági szövetségre lépni egymással és arra áldást kérni.

Lelkigondozás

Lelkigondozói beszélgetések a Gyülekezetben

Gyermek Foglalkozások

A vasárnapi istentiszteletek alatt a gyülekezeti házban gyermekek számára tartunk foglalkozásokat.

Férfi Reggeli

Férfi Reggeli előre megbeszélt szombat reggelente a Gyülekezeti Házban!

Ifi Órák

Gyülekezetünk Ifjúságának bemutatása

Gyülekezethez tartozás

Hogyan lehet a gyülekezetünkhöz tartozni, nálunk egyháztaggá lenni?

Gyülekezetünkről mondták

Történelem

Cikkek, beszámolók gyülekezetünk történelméről.