Bemutatkozás

Kik vagyunk és mit akarunk?
Gyülekezetünk a Magyar Református Egyház része, a Szentháromság Istenben hívő keresztyének olyan helyi gyülekezete, akik hitük alapjának a teljes Szentírást fogadják el, amely az Örökkévaló ihletett kijelentése.
Kik vagyunk és mit akarunk?
Hitünk célja
Az üdvösség, melyet ingyen, kegyelemből, egyedül a Názáreti Jézus Krisztusnak, mint Isten Fiának értünk bemutatott helyettes életáldozata és feltámadása révén kaphatunk meg hit által.
Hitünk célja
Hitéletünk motívációja
A megelőlegezett kegyelemért a hálaadásból fakadó magasztalása Istennek, valamint embertársaink javának szolgálata.
Hitéletünk motívációja
Mottónk és vezérigénk
Gyülekezetünk otthon a léleknek – “Nagyobb van itt a templomnál!”
Mottónk és vezérigénk
Törekvésünk
Törekvésünk református keresztyénként folyamatosan reformálódni: Istent a Biblia alapján a Szentlélek bölcsességével minél jobban megismerni. | A megismert igazságokat alkalmazni egyéni és közösségi életünkben | Az öröklött biblikus hagyományainkat megbecsülni, a bibliátlant elhagyni | A Szentlélek gyümölcsét teremni. | A Lélek ajándékaival és fegyvereivel küzdeni a gonosz ellen. | Mindezt alázatban és szeretetben, tudva, hogy “az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet az, ami épít!” Hisszük: Isten karja nem rövidült meg, Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz és a Szentlélek ma is, köztünk működik, csodálatos módon.
Törekvésünk
Küldetésünk
Isten szeretetének ünneplése a gyülekezet családi közösségében. “Kiadni az eledelt a háznépnek” = vagyis a környezetünkben mintegy 5000 felebarátunknak elmondani Isten szeretetének jóhírét!
Küldetésünk