Diósgyőri Református Gyülekezet
Gyülekezetünk
Miskolc - Diósgyőri Református Egyházközség
Szeretettel köszöntünk!
Miskolc, Táncsics Mihály tér 1.

A Miskolc Diósgyőri Református Egyházközség bemutatása

Kik Vagyunk?

Gyülekezetünk a Magyarországi Református Egyház része, azon belül a Tiszán-inneni Református Egyházkerület Püspöksége és Borsod-Gömöri Ref. Egyházmegye esperessége alá tartozik. Egyike a Miskolc területén működő 14 református gyülekezetnek.

Hol vagyunk?

Egyházközségünk Miskolcnak a Bükk hegység felé eső peremvárosrészén, Diósgyőrben található. A valamikori önálló nagyközség (sokáig királyi uradalom) a hatvanas évek idején a kohászat felfejlesztése folytán nagy változáson ment keresztül. Lakossága több tízezerre nőtt, több lakótelep létesült, összeépült Miskolccal és mára már teljesen integrálódott.

Hányan Vagyunk?

Gyülekezetünk területén körülbelül 3-4000 azok száma, akik reformátusnak vallották magukat a legutóbbi népszámláláskor. Közülük azonban csak mintegy 800-an tartoznak aktívan a gyülekezetünkhöz. Igyekszünk azonban a most még távol valókat is megszólítani, gyülekezetünk életébe bevonni.

Merre tartunk?

Ennek érdekében sokat imádkozunk, megragadunk minden lehetőséget és új kezdeményezésekre is nyitottak vagyunk, hogy egyházi életünk ne csupán egy muzeális, hagyományőrző élet, hanem egy lüktető, jövőt építő keresztyén (Jézus Krisztust követő) életforma legyen. Szüntelenül keressük ennek bibliai útmutatását és a Szentlélek segítségével – aki a bölcsességnek, és szeretetnek a Lelke -, állandó reformációra törekszünk – úgy, hogy az az idősebb generáció számára is elfogadható, a fiatalabbak számára pedig vonzó legyen.

Gyülekezethez tartozás

Hogyan lehet a gyülekezetünkhöz tartozni, nálunk egyháztaggá lenni?

Lelkipásztoraink

Péter András

Református Lelkész

Péterné Szűcs Katalin

Református Lelkész, Pasztorál Pszichológus

Történelem

Cikkek, beszámolók gyülekezetünk történelméről.

Szeretettel köszöntjük honlapunkon!

Kik vagyunk és mit akarunk?
Gyülekezetünk a Magyar Református Egyház része, a Szentháromság Istenben hívő keresztyének olyan helyi gyülekezete, akik hitünk alapjának a teljes Szentírást fogadjuk el, amely az Örökkévaló ihletett kijelentése.

Hitünk célja
 az üdvösség, melyet egyedül ingyen kegyelemből a Názáreti Jézus Krisztusnak, mint Isten Fiának értünk bemutatott helyettes életáldozata és feltámadása által kaphatunk meg hit által. 

Hitéletünk motívációja
 ezért a megelőlegezett kegyelemért a hálaadásból fakadó magasztalása Istennek  és embertársaink javának szolgálata. 

Mottónk és vezérigénk:
: Gyülekezetünk otthon a léleknek – “Nagyobb van itt a templomnál!”

Törekvésünk
 református keresztyénként folyamatosan reformálódni:
– Istent a Biblia alapján a Szentlélek bölcsességével minél jobban megismerni,
– a megismert igazságokat alkalmazni egyéni és közösségi életünkben, 
– öröklött biblikus hagyományainkat megbecsülni, a bibliátlant elhagyni 
– a Szentlélek  gyümölcsét teremni és a 
– Lélek  ajándékaival és fegyvereivel küzdeni a gonosz ellen. Mindezt alázatban és szeretetben, tudva, hogy “az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet az ami épít!”

Hisszük: Isten karja nem rövidült meg, Jézus Krisztus tegnap ma és örökké ugyanaz és a Szentlélek ma is, köztünk is működik csodálatos módon.


Küldetésünk: Isten szeretetének ünneplése a gyülekezet családi közösségébe
n.  “Kiadni az eledelt a háznépnek” =  vagyis: a környezetünkben mintegy 5000 felebarátunknak elmondani Isten szeretetének jóhírét!
Ezzel a honlappal is ezt kívánjuk szolgálni:  Soli Deo Gloria!
Legyen rajtunk áldás, bennünk békesség Istentől!
 
Szeretettel:
Péter András és Péterné Szűcs Katalin lelkipásztorok

Tanítások az interneten

Iratkozz fel Youtube csatornánkra, hogy értesülj az új tartalmakról!