Olvasandó: Bírák könyve, 1. fejezet, 17-21. vers

„(17) Ezután Júda elment testvérével, Simeonnal, és megverték a Cefatban lakó kánaániakat. Elpusztították őket, és elnevezték a várost Hormának. (18) Azután elfoglalta Júda Gázát és határát, Askelónt és határát, Ekrónt és annak határát. (19) Az ÚR Júdával volt, és kiűzte a hegyvidék lakóit. De a völgy lakóit nem lehetett kiűzni, mert vasszekereik voltak. (20) Hebrónt Kálébnak adták, ahogy meghagyta Mózes, és kiűzte onnan Anák három fiát. (21) De a jebúsziakat, Jeruzsálem lakóit nem űzték el Benjámin fiai, ezért laknak a jebúsziak Benjámin fiaival Jeruzsálemben még ma is.”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Bevezetés: Hogyan olvassuk a Bírák könyvét?

A Bírák könyvét egyszerre két síkon érdemes olvasni.
Egyrészt irányítsuk figyelmünket az újrakezdési lehetőségekre, amelyeket Isten adott Izráelnek azáltal, hogy bírákat küldött a szabadításukra. Lenyűgöző hőstörténetek ezek. Sok tanulságot meríthetünk az egyes bírók jellembeli gyengeségeinek és erősségeinek tanulmányozásából. Ezek a férfiak (és egy nő) nem bírósági tárgyalásokról lettek híresek, hanem katonai hadjárataikról, amelyeket az idegen megszállók ellen vezettek. Mint minden katonai vezetőnek időnként nekik is meg kellett oldaniuk vitás kérdéseket. A Bírák könyve azonban elsősorban nem jogi kérdésekkel foglalkozik, hanem a szabadságért folytatott küzdelemmel.

Másrészt kövessük nyomon a nép hanyatlását. Figyeljük meg, milyen hamar elfelejtették, mit tett értük Isten. Az idegen népek támadásai nem véletlenül következtek be. Az izraeliták engedetlensége következtében Isten megengedte a szenvedést. Amikor a dolgok már igazán elviselhetetlenné váltak, figyelmüket újra Isten felé fordították, aki válaszul bírót küldött nekik, hogy megszabadítsa őket. Hamarosan azonban újra elhagyták Istent. Ez a visszatérő minta jellemezte az izraelitákat: újra és újra megfeledkeztek arról, hogy Istenre van szükségük, és az ördögi kör újra indult. Izráel életben maradásának titka nem a katonai hősökben rejlett. Isten kitartó, fáradhatatlan szeretete volt a titok. Bár a nép megfeledkezett Istenről, ő nem felejtkezett el róluk. Számtalan újrakezdési lehetőséget adott nekik. Újra és újra bírákat támasztott, hogy megszabadítsák a népet. Nem hagyta őket cserben. A Bírák könyvének igazi hőse maga Isten.

Vélemény, hozzászólás?