4. Hinni több, mint biztosan tudni

VASÁRNAP

„A templomban higgy!” Talán már mondták ezt, amikor így kezdtél egy mondatot: „Azt hiszem…” Valami ilyet mondtál: „Azt hiszem, hogy a testvérem nincs otthon.” A „hiszem” ilyenkor azt jelenti: nem tudom biztoson; talán igen, talán nem. Akkor a hit, amelyről a „Hiszek egy Istenben” szól, az is bizonytalan? Nem Sőt! Ebben a hitvallásban: „Hiszek egy Istenben…” a hinni azt jelenti: biztosan tudni.

Sokaknak az a problémájuk a hittel kapcsolatban, hogy olyan dolgokról van szó, amit nem lát az ember. Akkor hogy tudhatod azt biztosan? Nem látni és mégis biztosan tudni, hogy lehet az? Csak úgy, ha hallgatunk a Bibliára, és ha elhisszük, hogy ami a Bibliában van, igaz. Ami abban van, azt nem az ujjából szopta valaki. Azt nem emberek találták ki. Vannak, akik ezt mondják, és azt akarják, hogy mi is azt higgyük. De a Biblia nem emberek műve, hanem Istené. Embereket használt fel ugyan és a Lelke által ihlette, hogy leírják mindazt, ami abban van, de az az Ő igéje! Szép neve van a Bibliának: Isten igéje. Valóban az övé. És nekünk szól. Övé – nekünk szól. Isten a Biblián keresztül szól hozzánk. Így ismerteti meg magát velünk. És amit ő mond, az igaz. Abban nem lehet kételkedni. Azon nem is lehet változtatni. Mert ő Isten. És mivel az az ő igéje. Amikor hitről beszélünk, akkor valóban olyan dolgokról van szó, amiket nem láthatunk. De hallhatjuk azokat! Amit hallunk, az nem kevésbé biztos, mint amit látunk. Ezért hinni abban, amit az Igéből hallasz, annyi, mint biztosan tudni. Sőt hinni több, mint biztosan tudni. Ami biztos, azt el tudjuk fogadni. Azt megbízhatónak érezzük. Tehát bizalmunkra méltó. Hinni egyúttal bízni is. Istenben bízni. Igéjében bízni. Ígéreteiben bízni. Bízni abban, hogy amit ígér, az igaz. Igaz, hogy Jézus kifizette adósságunkat a kereszten. Hogy megbocsátja bűneinket. Hogy ismét rendben van minden Isten között és énközöttem. Hála neki! Hinni még azt is jelenti: hálásan élni. Az Úrnak engedelmeskedve.

„A templomban higgy” mondják. Ha valóban hiszel, akkor a templomon kívül is azt teszed. Hinni több, mint biztosan tudni!

Olvasandó: Zsid 11,1-16.

Gondolkodj el rajta:

 1. Mondd el az 1. verset saját szavaiddal.
 2. Ebben a fejezetben állandóan ezt olvassuk: „Hit által…” Mit jelent ez pontosan?
 3. Miért volt azok számára, akiknek a neve itt föl van sorolva, a hinni több, mint biztosan tudni?
 4. Mit jelent a hinni szó a te számodra?
 5. Te hogyan hiszel?

Napi ige: „A hit a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés” (Zsid.11,1).

HÉTFŐ

Olvasandó: 2Pt 1.

Gondolkodj el rajta:

 1. Péter ebben a fejezetben azt írja, hogy az evangélium hirdetésében nem olyan valamiről van szó, amit emberek gondoltak ki. Miért nem?
 2. Mit jelent pontosan az, hogy az ige biztos?

Napi ige: „igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad és hajnalcsillag kél fel szívetekben” (2Pt 1,19).

KEDD

Olvasandó: 1Móz 15,1-6.

Gondolkodj el rajta:

 1. Amit az Úr ígér, az biztos. Hinni benne ígéretei alapján: mit jelent ez Ábrahámnak? Csak Ábrahámra érvényes ez?
 2. Nehezebb volt-e Ábrahámnak hittel Isten ígéretei alapján élni, mint most nekünk?

Napi ige: „hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul” (1Móz 15,6).

SZERDA

Olvasandó: Róm 4.

Gondolkodj el rajta:

 1. Mi az igazság?
 2. Olvasd el a 20-22. verseket a 3-5. versekkel egybevetve. Hogyan válik ez aktuálissá a 23-25. versekben?

Napi ige: „Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti” (Róm 4,20-21).

CSÜTÖRTÖK

Olvasandó: Gal 2,15-21.

Gondolkodj el rajta:

 1. Nem a törvény cselekedeteiből igazulunk meg. Miért nem?
 2. Krisztusban való hitből élni (16 és 21. versek): mit jelent ez?

Napi ige: „Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is a Jézus Krisztusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből és nem a törvény cselekedeteiből” (Gal 2,16).

PÉNTEK

Olvasandó: Lk 7,36-50.

Gondolkodj el rajta:

 1. Mit válaszolsz, ha valaki azt kérdi tőled, ami a 49. versben van?
 2. Mi a kapcsolat a bűnök bocsánata, a hit és a megtartatás között?

Napi ige: „A te hited megtartott téged. Eredj el békességgel” (Lk 7,50).

SZOMBAT

Olvasandó: Zsolt 84.

Gondolkodj el rajta:

 1. Bíznunk kell az Úrban. Meg tudod-e ennek a zsoltárnak az alapján mondani, mit jelent ez?
 2. Mindig jól megy a sorod, ha az Úrban bízol?

Napi ige: Seregeknek Ura! Boldog ember az, aki bízik benned” (Zsolt 84,13).

 

Forrás: C. G. Geluk, Csendben Isten előtt. A hitről. Budapest, 1989, A Református Zsinati iroda sajtóosztálya.

Vélemény, hozzászólás?