5. Valóban igaz?

VASÁRNAP

Nehéz hinni? Talán azt mondod, hogy igen, mert ha hinni annyi, mint biztosan tudni, akkor az néha nehéz. És ami a bízást illeti? Bizony ez sokszor inkább bizonytalanság, és ide-oda kapkodás. Ha pedig így van, akkor mindent elvesztettem. Olvasd csak a Bibliát! Figyelj olyan emberekre, mint Ábrahám, Mózes, Dávid, a próféták és az Úr Jézus tanítványai! Mit gondolsz, őket nem foglalkoztatta az a kérdés, és nem tűnődtek el azon, hogy vajon igaz-e, amit Isten ígért? A Biblia egész őszintén elmondja, hogy bizony foglalkoztatta. Nem hallgatja el hitetlenségüket, kételkedésüket, félelmüket, hitbeli vívódásaikat. Néha ők is eltévesztették a helyes utat, és a saját fejük után mentek. Életükből kitűnik, hogy azoknak is, akiket úgy ismertünk meg, mint igen áldott embereket, voltak hibáik, bűneik és gyöngeségeik. Ők is – hogy úgy mondjam – emberek voltak, akiknek szükségük volt Isten kegyelmére.

Látjuk Ábrahámot, aki, mivel kételkedett Isten ígéreteiben, maga akarta sorsát intézni. És Dávidot, aki megtévedt. És a tanítványokat, akik féltek a viharban, pedig Jézus velük volt a hajón.

Ráismerünk ezekből a magunk életére. Ezért mondja el mindezt nyíltan és őszintén a Biblia. Az Úr így akar megtanítani bennünket arra, hogy ki ő, milyen értékesek ígéretei és hogyan lehetünk azok részesei. Azért is szükségünk van igéjének tanítására, hogy megtudjuk, a hit alapvonása a bizonyosság. Azaz ha megkaptad a hitet, ha életed összekapcsolódott az Úr Jézussal, akkor nyugodtan hagyj fel a sorsod feletti aggódással, mert Isten kezében vagy. Természetesen lehetnek problémáid, talán nehezen birkózol meg bizonyos dolgokkal, de többé nem veszhetsz el. Nem veszíthetsz el semmit, amit a hitben kaptál, még ha olykor úgy érzed is. Az Úr erősen tart, bármi történik is veled! Akár érzed a szívedben, akár nem. Ez hit kérdése és annak a megértéséé, hogy mi a hit. A tanításra azért is szükségünk van, hogy megtanuljunk hitben élni, még ha az próbára tétetik is; hogy magasban és mélyben abból éljünk; hogy abban növekedjünk; hogy egyre jobban megtapasztaljuk: hogy amit Isten mond, az igaz. Valóban igaz!

Olvasandó: 1Móz 12.

Gondolkodj el rajta:

1. Hogyan derül ki ebből a fejezetből, hogy Ábrahám is, Sára is kételkedett?
2. Ismersz-e Ábrahám életéből még más pillanatokat is, amikor alapjában véve azon tűnődött: igazak-e Isten szavai?
3. Mégis kitűnt, hogy Ábrahám hívő volt. Miből?
4. Honnan ered a kételkedés?
5. Miért igaz valóban az, amit Isten mond? Honnan tudod, hogy az számodra is érvényes?

Napi ige: „kiméne Ábrahám, amint az Úr mondotta vala néki” (1Móz 12,4).

HÉTFŐ

Olvasandó: Zsolt 23.

Gondolkodj el rajta:

 1. Próbáld saját szavaiddal elmondani azt, amiről Dávid a 4. versben szól.
 2. Mit jelent az első versben ez: nem szűkölködöm”?

Napi ige: „Még, ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem” (Zsolt 23,4).

KEDD

Olvasandó: Zsolt 73.

Gondolkodj el rajta:

 1. Ennek a zsoltárnak az íróját nagy rejtély foglalkoztatja. Mi?
 2. Hogyan jut a bizonytalanságból bizonyosságra?

Napi ige: „De én? Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úr Istenbe vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet” (Zsolt 73,28).

SZERDA

Olvasandó: Mk 9,14-29.

Gondolkodj el rajta:

 1. Az ördöngös, néma fiú apja hitről beszél, de ugyanakkor a hitetlenségéről is. Hogy lehet ez?
 2. Mit jelent számodra a hitetlenség?

Napi ige: „Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek” (Mk 9,24).

CSÜTÖRTÖK

Olvasandó: Mt 14,22-36.

Gondolkodj el rajta:

 1. Hogy lehet, hogy Péter félt? Magadra ismersz Péterben?
 2. Péter akkor is hívő maradt, amikor félt. Mi bizonyítja ezt? Mit tanulhatunk ebből?

Napi ige: „Kicsinyhitű, miért kételkedtél?” (Mt 14,31).

PÉNTEK

Olvasandó: Mt 8,23-27; Mk 4,35-41; Lk 8,22-25.

Gondolkodj el rajta:

 1. Hasonlítsd össze a bibliai helyeket. Látod a különbséget? Ezek a bibliai helyek kiegészítik egymást. Hogyan?
 2. Mit tanulhatsz a történet útmutatása nyomán a kétségről és a megpróbáltatásról?

Napi ige: „Mit féltek, óh kicsinyhitűek?” (Mt 8,26) „Miért vagytok ilyen félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek?” (Mt 4,40) „Hol van a ti hitetek?” (Lk 8,25)

SZOMBAT

Olvasandó: 2Kor 1,15-24.

Gondolkodj el rajta:

 1. Milyen bizonyosságra mutatott rá Pál prédikálásában?
 2. Krisztus földre jövetele után nagyobb a bizonyosság, mint eljövetele előtt volt?

Napi ige: „Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igenné és ő benne lett Ámenné az Isten dicsőségére miáltalunk” (2Kor 1,20).

 

Forrás: C. G. Geluk, Csendben Isten előtt. A hitről. Budapest, 1989, A Református Zsinati iroda sajtóosztálya.

Vélemény, hozzászólás?