PÜNKÖSD VASÁRNAP – Hatalmat adott nekik

Olvasandó:
Máté evangéliuma 10. fejezet 1-20. vers              
Máté evangéliuma 28. fejezet 18-19. vers
Apostolok Cselekedetei 1. fejezet 4-9.vers / 2. fejezet 1-4. vers | 33. vers | 37. vers

Pünkösd: a Szentlélek kitöltetésének (emlék)ünnepe – én épp tele vagyok várakozással! Várom, hogy nekünk is kitöltessék! VALAMI KÉSZÜL! VALAMIT KÉSZÍT AZ ÚR! Valami történni fog velünk. Ezt súgja ez az Ige-páros nekem. A Máté = idehívási Igénk; az Ap.Csel. = első itteni prédikációink épp az Ap.Csel.-ből voltak – ez nem véletlen!

Pünkösd: az egyház születésnapja – 3000 megtérővel. Én jobban szeretem azt mondani, hogy annak a 3000-nek az újjá-születésnapja. A tied, mikor van? Mikor születtél újonnan? Mikor születtél bele az egyházba? Egyháztag vagy-e már? – mert az egyház az újjászületettek közössége. Most nem a „Diósgyőri Református Egyházközség”-ről beszélek. Abba be lehet lépni, nőni, tanulni, befizetni a tagsági díjat, hanem a szentek közösségéről, az eklézsiáról, a gyülekezetről, amibe csak az újjászületés által lehet taggá lenni. Azt pedig a Szentlélek teszi velünk! Nem mi javulunk meg, nem mi lépünk be, nem mi gondolunk egyet. Mert mi az egyház? – a kihívottak közössége, a Krisztus teste, mi pedig annak egyenként tagjai, éspedig úgy, hogy mi is egy Lélek által itattatunk meg, keresztelkedtünk bele – hit által azonosulva Jézus Krisztus halálával és feltámadásával.

Pünkösdkor 3000 ember lett egyháztag egyszerre, aztán néhány hét múlva már 5000-en lettek és napról napra gyarapodott a gyülekezet üdvözülőkkel. És mi a helyzet velünk? Mi van a „mi 5000-rünk”-kel? Hányan is vagyunk? Még mindig? Miért hozom újra és újra ide? Mert van egy küldetésünk. Ha valóban tanítványok vagyunk, ha valóban kihívottak vagyunk, akkor kiküldöttek is vagyunk: Máté 10, 1kk.  – a környezetünk felé. Nézzétek, a tanítványok itt apostolokká lettek. (apostol = küldött)

Tudjátok mire lettem figyelmes? Az evangéliumokban a 12 kiküldése és visszatérése után következik az a történés, hogy jön Jézushoz a tömeg. Azután, hogy kiküldte őket, felhatalmazta, hogy hirdessék Őt, az Isten országát és demonstrálják a jelekkel. Ők elmentek és csodákat éltek meg. Olyan híre lett a tevékenységüknek, hogy néhány nap múlva a környékről csak jöttek, jöttek az emberek: meglátni, megismerni, meghallgatni, megkérni… Jézust! Ez volt az a bizonyos 5000, akik étlen-szomjan, tűző napon állva vagy a fűben ülve hallgatták. Úgy, hogy ők maguk megfeledkeztek magukról.

Mi volt az oka? Jézus hatalma és ereje! Azt mondja: nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. És Ő ezt megosztja, ad belőle a tanítványainak. Felhatalmazza, meghatalmazza, felruházza őket hatalommal. Itt is és majd még inkább pünkösdkor.

3-4 kiküldésről olvasunk az Igében. Ez nem a pünkösdi, de kicsiben, mintegy előképben, azt láthatjuk, ami pünkösdkor történt. A tanítványok hatalmat kapnak, elmennek, hirdetik az Isten Országát ezzel a hatalommal és ezreket eltalálnak, megragadnak az üzenettel. Pünkösdkor sebesen zúgó szélként, tüzes lángnyelvek képében betölti őket a Szentlélek, és elkezdenek beszélni, ahogy a Lélek adta szólniuk és az embereket szíven találják. Itt: jönnek Jézushoz. Ott: mennek Jézussal. Megtérnek, újjászületnek és hitben járnak. Mi volt a titka ennek a megmozdulásnak? A „hatalom”!  Mondhatnám: Jézus, mert velük ment, bennük volt a Szentlélek által. Ahogy Pál mondja: „Velük volt az Isten Keze” (Szentlélek).

Jézus kiküldi ma is tanítványait. A Nagyparancs ma is érvényes. Büszkén hirdetjük kereszteléskor. Hallgassátok meg, hogy a feltámadt Jézus hogyan hatalmazta fel tanítványait, de nem csak a szavaival tette, hanem adta a Hatalmat = a Szentlelket is! És a tanítványok Ővele együtt mentek hirdetni, gyógyítani, cselekedni és akkor az emberek jöttek. Ma sem lehet ez másképp!

Hol a mi 5000-rünk? Eltelt több, mint egy év?! Vagyunk 500-an papíron. Két oka lehet, hogy nem gyarapodunk: vagy nem mentünk, vagy a Lélek nélkül mentünk! Nem hatalommal. Nem volt/van bennünk erő! Tanulság: hatalmat kell vennünk, kérnünk, várnunk! – hisz ez ajándék. A kezdeményező és a végrehajtó is Isten. Mi fogadók vagyunk és továbbadók lehetünk.

Óh, hát mi nem vagyunk apostolok? „Ne szálljunk már el magunktól” – mint egyesek. Miért épp az a 12 volt „a 12”?  – nem ti választottatok engem, én választottalak titeket. Miért őket?  Vagy: miért Ábrahámot, miért Mózest, miért Józsuét, miért Dávidot, miért Illést?  Miben voltak ők alkalmasabbak? A Biblia alapján úgy látom nem alkalmasság, hanem hozzáállás kérdése az, hogy ki kapja meg a Szentlélek ajándékát és Vele együtt a hatalmat.

Jakab azt mondja Illésről: „Illés is ember volt – hozzánk hasonló természetű” (Jak.5,17), de buzgón imádkozott és nem volt eső, azután ismét és lett eső. Ezt az imádság erejéről szóló tanításában mondja, hogy bizonyítsa: igen hasznos az igaznak könyörgése. Mindkettő egyformán fontos: buzgó volt és imádkozó. A buzgó imádságra mozdul az Erő!

Jézus is azt mondja: „ha ti gonosz létetekre tudtok a fiaitoknak jó adományt adni, mennyivel inkább ad Szentlelket a ti Atyátok azoknak, akik kérik tőle! (Luk.11.13.).

Aki buzgón imádkozik valamiért – az azt jelenti: vágyik rá. Nagyon akarja. Ez tehát az egyik dolog, ami a Szentlélek ajándékáért fontos. A másik: a készség vagy engedelmesség. Ha megfigyeljük Isten választottait, azok mind készségesen engedelmeskedők voltak. „Megadták magukat Istennek”. Ahogy a 12 is. Valami olyan engedelmesség lehetett bennük Jézus iránt, mint amilyen volt Jézusban az Atya iránt. Ha hívta őket: „jer, kövess engem” – jöttek! Ha küldte őket: „menjetek” – mentek. Ha azt mondta maradjatok, várjatok – maradtak. Ha azt mondta nem a ti dolgotok – belenyugodtak. Elfogadták, nem okoskodtak, nem lázadoztak.

Vajon nekünk mit mond ma Jézus? Mindnyájunknak mond valamit, persze mást és mást. De van-e itt ma 12 ember, aki olyan készséges, mint az a 12 volt? Van-e itt ma 12 tanítvány, akiket apostolokká tehet? Én mostantól azért kezdek el imádkozni, hogy legyünk legalább 12-en. Akik készek elmenni. Lehet több is, akár 70-72 (ilyen kiküldés is volt). Én ilyen akarok lenni! Gondolom, a feleségem is – úgyhogy legalább még 10 társ kellene. Hogy együtt legyünk egy akarattal és együtt imádkozzunk és várjunk a Szentlélekre, hogy hatalmat vegyünk. Máténál így olvassuk: adott nekik hatalmat. Az Apostolok Cselekedeteiben már azt, hogy „vettek”:

G2983   λαμβάνω (lambanó) 1) vesz, elvesz, fog, megfog, elfog 2) kap, megkap, visszakap, elvesz, elfogad 3) fogad, befogad, elfogad 4) elfog, meglep (valamilyen állapot) 5) felfog, érzékel, megért 6) magában foglal

Egy apa elment meglátogatni a gyermekeit, unokáit. A legkisebb szaladt: Mit hoztál? Odaadta, a nagyobbaknak nem adott semmit. Ők nem érdeklődtek. De később meglátták a kicsinél, amit kapott – jöttek ők is: nekünk miért nem adtál nagyapa? Mert nem kértétek, nem érdekelt benneteket van-e számotokra valamim. Ilyenek vagyunk mi is – a legkisebb kapja. Legyél te a legkisebb, hogy lássák nálad/rajtad a Szentlélek hatalmát és akarják ők is azt. Mind az 5000.

Ámen!

Vélemény, hozzászólás?