A házasság hete

Gyülekezetünk minden évben meghirdeti a házasság hetét. A Covid járvány miatt két év is kimaradt, de végre lehetőség nyílt arra, hogy együtt ünnepeljük a házasságot, melyet Isten azért tervezett, hogy a gyermekek egy Teremtő, Apa, Anya hármas köteléke által alkotott védőhálóban nevelkedhessenek fel.

„… elhagyja a férfi az ő apját és az anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek ketten egy testté.” 1 Mózes 2,24

Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogynem az egynek; mert azoknak jó jutalmuk van az ő munkájukból. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedülállónak, ha elesik, nincsen, aki őt felemelje. Hogyha együtt feksznek is ketten, megmelegesznek; az egyedülvaló pedig mimódon melegedhetik meg? Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak;

és a hármas kötél nem hamar szakad el egyhamar.

Prédikátor 4,9-12

 

Mai világunkban mégis egyre inkább a romló-bomló emberi kapcsolatok a jellemzőbbek, ahol válás esetén mindenki sérül. Éppen ezért rendkívüli a jelentősége minden olyan kezdeményezésnek, melyek a házasságok megerősítését célozzák, a házasság hete pedig ilyen lehetőség.

Nagy Attila igazgató úr felajánlotta, hogy a Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskolában lehessen a nyitó alkalom, melyre kb. 30 pár jött el. Játékos bevezető után gyülekezetünk egyik prezsbitere Fodor Bertalan tartott vetített képes előadást, mely hol meghatotta, hol elgondolkodtatta, hol megnevettette a párokat. Kis tea, pogácsa mellett jó hangulatban beszélgethettünk a hallottakról az alkalom végén.

A hét többi napján a gyülekezeti ház felső termében folytatódott a rendezvény.  Kedves nőtestvérek áldott szolgálata révén kis vendéglátással várhattuk az érkezőket, hogy egy kis ráhangolódás után együtt tanulmányozhassuk emberi kapcsolódásaink mélyebb rétegeit.

Megérthettük, hogy a szeretet tüzének kályhát kell rakni, hogy ne illanjon el melege, és ne sérelmekből építsünk falat egymás közé. Az isteni megbocsátás és szeretet ereje tudja újra tervezni kapcsolatainkat. Ha krisztusi alapra építünk, a viharok lehet, hogy megtépáznak, de el nem sodorhatnak.

Fontos még a helyes énkép kialakítása, hiszen ha magunkat nem szeretjük, akkor mást se tudunk. Ha nem ismerjük hibáinkat, azon nem tudunk változtatni.

Szó volt még a helyes kommunikációról, a szeretetnyelvekről, az áldást hozó testi kapcsolatról, a család többi tagjához való megfelelő viszonyulásról. Mindezeket azonban az Isten által kirendelt szent szövetség a házasság tudja keretbe foglalni és összetartani. Ezért jó volt újra átismételni, hogy mit is fogadtunk meg szerelmünk hajnalán Isten és emberek előtt.

Én… esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök Isten, hogy …-t, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem el őt / Szeretetből megyek hozzá Isten törvénye szerint, feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges gondviselője / segítőtársa leszek. Isten engem úgy segítsen. Ámen

Adja az Úr, hogy megerősödhessenek házasságaink, hogy ne csak egymás melletti vegetáció, túlélés legyen párkapcsolatunk, hanem e szent szövetség örömben, szeretetben, békességben való, istenünk által megáldott kiteljesedés, mely generációkon átívelve ezer ízig megszenteli családjainkat.

Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta. Zsid 13,4

Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra; kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre. Ézs 44.3

A vasárnapi Istentisztelet tette fel a koronát a házasság hetére, ahol a gyülekezet közösségében együtt dicsőíthettük Istenünket a Vele és embertársainkkal való kapcsolatért. Imádkozhattunk a társunkért, a gyermekeinkért, az egyedülállókért. Meghallgathattuk Szálkai József és drága feleségének bizonyságtételét arról, hogy az Úrnál mindig van, és lehet  újrakezdés, mert egyedül az Ő szeretete képes életeket átformálni és kapcsolatainkat újra egybekötni isteni kötelékének harmadik szálával.

Vélemény, hozzászólás?