13-tól  az ünneplő hálaadás folytatása:

A:) riportok: templomjáró híveink rövid bizonyságtételei – nekik mit jelent a templom? (felvételről kivetítve) 

B:) előadások:

—  A templomépítő gyülekezet…

— A templomépítő lelkipásztor…

— A templomépítés nehézségei   – izgalmas és érdekes kor- és stílustörténeti elemző előadások a templomépítéssel kapcsolatban. Rostás László és Dr. Rózsa György 

C:) tanítás/buzdítás:

„Fedezd fel a templomod!” – a templom jelentősége a Biblia szerint. Péter András

D:) Dicsőítés – közösséggyakorlás

A Hálaadó emléknapot kb. 16 órakor tervezzük bezárni. Hozz magaddal valakit,

szeretettel várunk:

A presbitérium

MEGSZÓLÍTÓ LEVÉL

gyülekezetünk tagjaihoz és mindazokhoz, akik hálásak Istennek a templomunk falai között kapott áldásokért.

Egy templom kétféleképpen hirdetheti Isten dicsőségét.

Először is azzal, ha telve van Istent szerető emberekkel, akik énekkel, imával, istentisztelettel hirdetik, mi mindent köszönhetnek Neki hálaadással.

De amikor éppen üres is az a templom, maga az épület is hirdetheti Isten dicsőségét azzal, hogy mint látvány is hívogató, szép, ízléses, jól karban tartott. Méltó ahhoz, hogy istentisztelet folyik benne. Ugyanakkor hirdeti azt is, hogy akiké a templom, szeretik és tisztelik Istent. Áldoznak a Házra…

Hála Istennek, hogy szép, fehértornyú/falú zöldellő sisakos és -parkos templomunk kivül-belül  azt hirdeti, hogy  az itt lelki otthonra találók a jó gazdák gondosságával törődnek az elődöktől kapott örökségükkel. 

Hálásak vagyunk egymásért is, akikkel hétről-hétre együtt vagyunk  istentiszteleteinken. Újabban kevesebben, mint a járvány előtt. Bizony sajnálattal hiányoljuk azokat, akik az utóbbi idők nehézségei és veszélyei miatt elmaradtak a rendszeres templomlátogatók közül.

E levél azoknak szól, akik bármi módon, bármilyen szállal is, de  kapcsolódnak gyülekezetünkhöz. Keresztelés, esküvő, konfirmáció, temetés, vagy más alkalommal  igényelték szolgálatunkat és kifejezték idetartozásukat.  Vagy a református óvodába/iskolába/gimnáziumba járatják gyermekeiket. Vagy csak egyszerűen  részt vettek istentiszteleti alkalmaink valamelyikén…

Ezennel: szeretettel szólítjuk meg azokat, akiket érint bármelyik megállapítás, hogy  várunk vissza benneteket! “Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok Őt segítségül, amíg közel van!”

Ha csak tehetitek jöjjetek!

Megszólításunk másik oka, hogy

 Az épületeink mindig adnak újabb és újabb áldozatot kívánó javítani valót.

A templomra, parókiára, gyülekezeti ház félereszére a viharnak és a jégnek is ellenálló tetőfedést kellene tenni; A gyülekezeti házba energiatakarékos fűtést és szigetelést kellene szereltetni. A parókián rogyadoznak a kémények és energiatakarékos kazánra lenne szükség.

Ezek többmilliós beruházások, amiket csak hosszútávon tudunk betervezni.

Most azonban a legfontosabb, hogy a templomra villámhárítót szereltessünk, mert az utóbbi időben többször is okozott a villám károkat.  Ennek becsült költsége kb. Kétmillió Ft.

Mivel a biztosítás is megköveteli a villámhárítót, a presbitérium úgy határozott, hogy cél adakozást hirdet az év végéig, hogy az új esztendőben a villámhárítót megcsináltathassuk.

Buzdítunk hát benneteket az áldozatos adakozásra.

Az Igében így olvassuk: „Aki szűken vet. szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat .Ki-ki, amint eltökélte a szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenkor mindenben teljes elégségetek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek.” (II.Kor.9.6-8.) Bízunk abban, hogy ezt, mint Isten bátorító ígéretét minél többen elhisszük, és így minél hamarabb összegyűlik a szükséges összeg.

 Tartozunk vele Istenünknek, de elődeinknek is akik felépítették és utódainknak is, akik a következő időkben fogják itt Istent keresni és magasztalni.

Azoktól várunk adományokat, akik hálásak Istennek. Hálaáldozatokat várunk! Természetesen mindenki maga tudja, érzi, hogy számára, az ő lehetőségei szerint, mekkora összegnél kezdődik az „áldozat”. Bármilyen összeget szívesen veszünk. A bibliai példák szerint: az „özvegyasszony két fillérét” is, és a havi jövedelmek tizedét is.

Nem a mennyiség, hanem az odaszánás a fontos. Isten a szándékunk szerint értékeli adományunkat és áldja meg életünket.  Ezért arra buzdítjuk a híveket, hogy adományaikat helyezzék el a hetente kitett külön perselybe, vagy fizessék be csekken a gyülekezet számlájára!

– CIB Bank: 10700086-71371232-50400006

 Előre is köszönünk minden adományt és a testvérek buzgóságát:

 Miskolc-Diósgyőr 2021. szeptember:

 a presbitérium

Hírlevelünk mostani száma egyszerre meghívó és megszólító levél.

Kérjük, hogy aki kézbe kapja és elolvassa gondoljon ismerőseire, rokonaira, akiket személyesen, interneten, vagy postai úton el tud érni és adja tovább meghívásunkat és kérésünket – buzdítva az együtt mozdulásra.

MEGHÍVÓ LEVÉL

gyülekezetünk tagjaihoz és mindazokhoz, akik hálásak Istennek a templomunk falai között kapott áldásokért.

Templomunkat 1771 október 6-án szentelték fel Diósgyőrben lakó református elődeink Isten dicsőségére és tiszteletére. Ebben az évben tehát 250 éves. Szeretnénk ezt az évfordulót megünnepelni.

Szeretettel hívunk mindenkit október 3-án, 10 órakor kezdődő  HÁLAADÓ EMLÉKNAPUNK eseményeire.

A program:

10-11.30-ig ünnepi istentisztelet:

– Igét hirdet: Szőnyi Tamás esperes;

– köszöntőt mond: Szűcs Endre püspöki tanácsos;

– templom építésének történetéről előadást tart: Dr. Rózsa Tibor ;

– Műsort ad: a Diósgyőri Ref. Ált Iskola közössége

12-13 között szeretetvendégség – hidegtálas, svédasztalos fogadás, közösséggyakorlás.

Vélemény, hozzászólás?