Olvasandó: Józsué könyve – 1. fejezet 
7-9. vers

„(7) Csak légy erős és igen bátor, hogy vigyázz, és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes, az én szolgám szabott eléd. Se jobbra, se balra ne hajolj el attól, hogy eredményes legyél, bármerre jársz! (8) El ne távozzék e törvény könyve a szádtól, hanem gondolkodj arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedj, ahogy abban meg van írva, mert akkor leszel eredményes az utaidon, és akkor boldogulsz. (9) Hát nem parancsoltam-e meg neked, hogy légy bátor és erős? Ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az ÚR, a te Istened mindenben, amiben jársz.”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (1/4): Vesd meg a lábad az Igében

– fegyverkezz fel (= gondolkodjál rajta) vele

– használd (=cselekedd meg) mint kardot

– ragaszkodj hozzá (=el ne hajolj), mint szikla-alaphoz

Mai napi parancsa Istennek: Vesd meg lábadat az Igében, hogy erősen meg tudj állni a küzdelemben.

 A katona lábbelijének minősége, alkalmassága és a küzdőtalaj szilárdsága két nagyon fontos tényező volt mindig is a hadviselésben, hisz harc közben szilárdan meg kell tudni vetni a lábat, hogy tudjunk küzdeni. Erről két helyen is tanít minket Isten: Jézus a Hegyi Beszédben, ahol biztos szikla-alapnak nevezi az Ő beszédét (Máté 7,24.); Pál pedig katonai sarunak nevezi a békesség evangéliumának hirdetését (Ef.6,15). Nos a 7. versben ezért hangsúlyozza az Igéhez („ama törvény”) való ragaszkodást az Úr.

Hogyan lehet használni Isten Igéjét, mint fegyvert?  Mint a Lélek kardját, mellyel „visszavágni” lehet a gonosz támadásának. Megvallással, ahogy Jézus tette a pusztai kísértésben. (V.ö.: Máté 4,1-11.) Nagyon érdekes látni, hogyan voltak képesek a tanítványok, akiknek János apostol írt, a gonosz legyőzésére. Mi volt egyáltalán az ő győzelmük titka? János ezt mondja: „mert erősek vagytok, és Isten Igéje lakik bennetek, azért legyőztétek a gonoszt” (1Jn 2,13.14).

Józsué arra kap felszólítást, hogy „éjjel és nappal” elmélkedjen ezen ige felett. Ez egészen egyszerűen azt jelenti, hogy teljes szívvel és szilárd elhatározással kell ezt tennie.

Vajon a naponkénti bibliaolvasás gyötrelmet jelent-e a számodra? Elveszítetted talán az étvágyadat erre? Akkor szellemileg szomorú és beteg állapotban vagy! Kérd az Urat, amikor felnyitod a Szentírást, hogy elevenítse meg a számodra ezt a könyvet.

Tarts ki, ne add fel, és akkor újra visszatér az étvágyad is. Szánj a Biblia olvasására időt, ha meg akarod érteni, mit szeretne általa Isten mondani neked és azután kérd Őt, hogy segítsen azt átültetned a gyakorlatba is.

Igen! Mindezt át kell ültetnünk a gyakorlatba is! Fennáll annak a veszélye, hogy akár minden nap olvassuk a Bibliát anélkül, hogy valóban hasznunk lenne belőle.

Hogyan és miért elmélkedünk a Bibliáról? Alázatos szívvel és nyitott szellemmel kell vele foglalkoznunk és el kell mondanunk az Úrnak, hogy készek vagyunk engedelmeskedni annak, amit Igéje által mondani akar nekünk. Nem a fejezetek számán múlik ez, amelyeket minden nap olvasunk. Az a döntő, hogy az olvasottakat gyakoroljuk is a hétköznapi életben.

Mit akar ma nekem mondani az Úr?

Vélemény, hozzászólás?