Olvasandó: Józsué könyve – 10. fejezet  
11-16. vers:

„(11) Mikor pedig a béthóróni lejtőn futottak Izráel elől, az ÚR nagy jégesőt hullatott rájuk az égből egész Azékáig, és meghaltak. Többen voltak, akik a jégeső kövei miatt haltak meg, mint azok, akiket fegyverrel öltek meg Izráel fiai. (12) Azon a napon, amelyen odavetette az ÚR az emóriakat Izráel fiai elé, Józsué az ÚRhoz szólt, és ezt mondta Izráel szemei előtt: Állj meg, nap, Gibeónban, és hold, az Ajjálón völgyében! (13) És megállt a nap, és vesztegelt a hold is, amíg a nép bosszút nem állt ellenségein. Vajon nincsen-e ez megírva Jásár könyvében? És megállt a nap az ég közepén, és nem sietett lenyugodni majdnem egy teljes napig. (14) Nem volt olyan nap, mint ez, sem azelőtt, sem azután, hogy ember szavának engedett volna az ÚR, mert az ÚR harcolt Izráelért. (15) Ezután visszatért Józsué egész Izráellel a táborba, Gilgálba. (16) Az öt király pedig elfutott, és elrejtőzött Makkédában, egy barlangban.”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (10/3): Merj a természetesen túl akár csodát is várni és kérni Istentől harcaidhoz.

Rendkívüli fizikai teljesítmény van ebben a hadjáratban. Gilgálból Gibeonba egyetlen éjszaka alatt jutottak: ez 40 km távolságot és 1200 méteres szintkülönbségű emelkedőt jelentett a katonáknak. És nem volt pihenés, mikor odaértek rögtön, meglepetésszerűen rárontottak az ellenségre, majd üldözőbe vették a menekülőket és egész nap harcoltak. Sőt, a nap természetes lefolyása nem is volt elégséges a maradéktalan győzelemhez. Hogy volt mégis mindez lehetséges? Úgy, hogy az Úr természetfeletti módon segített népének: megsokszorozta az emberi erőt, zűr-zavart okozott az ellenség táborában, természeti csapással és a rendkívüli nap/hold megállással támogatta a harcot. „Az Úr harcolt Izraelért”!

Megint csak fontos üzenetértéke van azt látni, hogy hogyan működik együtt ember és Isten ebben a harcban a győzelemért:

  1. Józsué mindent megtesz, ami emberileg lehetséges: összeszedi erejét, bátorságát, kitartását, és nem hátrál meg, hallgat Istenre, teljes bizalmát Őbelé veti. De teszi a dolgát! Ez az emberi, természetes oldal.
  2. Az isteni oldal pedig: megsokszorozza és kipótolja a győzelemhez szükséges erőt, természetfeletti erejét is beveti a harcba.
  3. Amikor Józsué látja a jégesőben a cselekvő Istent – megnövekszik a bizalma arra, hogy „lehetetlen dolgot” is merjen kérni az Úrtól: parancsol a napnak és holdnak, hogy időt nyerjen. Egyáltalán kitalálni ilyet – a Józsuéban működő természetfeletti bölcsességről és hitről beszél.
  4. Amikor Isten látja Józsuéban ezt a hitet – Isten megcselekszi a kérést: felülírja a természeti törvényeket a győzelem érdekében. Csodával támogatja őket harcukban.

Én hiszem, hogy erre mi, mai hívők is számíthatunk, mivel ugyanaz az Isten támogat minket is, aki Józsuét. Jézus Krisztusban, mint Megváltónkban. Ő a mi támogatónk is a mindennapi harcainkban. Ő tegnap, ma és örökké ugyanaz. Nem rövidült meg a karja, hogy ne tudna segíteni. Szentlelke által cselekszik bennünk és általunk is, de tőlünk függetlenül a körülményekbe is be tud avatkozni.


Ma: szedd össze erődet, vesd latba minden hitedet és merd kérni Isten természetfeletti támogatását a napod kihívásainak megharcolásához!

Vélemény, hozzászólás?