header_word_1

Olvasandó: Józsué könyve – 2. fejezet 
1-6. vers

„(1) Azután Józsué, Nún fia titkon elküldött Sittímből két férfit kémként, és ezt mondta nekik: Menjetek el, tekintsétek meg azt a földet és Jerikót. Azok pedig elmentek, bementek egy parázna asszony házába, akinek Ráháb volt a neve, és ott megháltak. (2) De jelentették ezt Jerikó királyának e szavakkal: Íme, férfiak jöttek ide ma éjjel Izráel fiai közül az ország kikémlelésére. (3) Akkor Jerikó királya ezt üzente Ráhábnak: Hozd ki a férfiakat, akik bementek hozzád, akik a házadba mentek, mert azért jöttek, hogy kikémleljék az egész földet. (4) Az asszony pedig fogta a két férfit, elrejtette őket, és azt mondta: Úgy van! Bejöttek hozzám a férfiak, de azt sem tudom, honnan valók voltak, (5) és kimentek e férfiak kapuzáráskor a sötétben. Nem tudom, hova mentek. Siessetek gyorsan utánuk, mert utolérhetitek őket. (6) Pedig fölküldte őket a tetőre, és elbújtatta őket a száras len közé, amely ki volt rakva a háztetőn.”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (2/2): Vállald a kockázatot!

A kiküldött kémek.

Az a két kém, akit Józsué Jerikóba küldött igen kockázatos feladatra vállalkozott. Nagyon könnyen elveszhettek volna, hisz behatoltak az ellenséges területre.  Elfoghatták, megölhették volna őket, mint ahogy az majdnem meg is történt, ha Isten nem küld számukra egy megmentőt Ráháb személyében. Mivel ő már hitt az Istennek, elbújtatta őket és így megmenekültek. De ez a két férfi bátran vállalta a küldetést Istenért népért.

Ma is vannak kockázatos helyek és helyzetek az Istennel ellenséges világban. Vannak országok, ahol életveszélyt jelent keresztyénnek lenni. Sokan vállalják így is hitüket és mártírokká válnak. Nekünk itt nem kell ettől tartanuk – egyelőre. De mi is kerülhetünk „kockázatos helyzetek” -be, amikor kapcsolatokat, tekintélyünket, kedveltségünket, nyugalmunkat veszthetjük el csak azért, mert kiderül rólunk, hogy keresztyének vagyunk. Ne rejtsd véka alá hitedet, vállald a kockázatot.

Ezek a kémek veszélyes, de nemes szolgálatot végeztek: egy család megmenekült általuk Jerikóban, hitvalló beszámolójukkal pedig segítették a győzelmet: bátorságot, hitet öntöttek a bajtársaik szívébe.

A nemes, nagy horderejű szolgálat szinte mindig kockázattal jár a világban, de a kockázatvállaló szolgálat mindig nemes és nagy jutalommal kecsegtet. Mert maga Jézus mondta: Aki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya!

Ma: ne mérlegelj, hogy melyik helyzet milyen kockázattal jár – vállald Jézusért és bajtársaidért, hogy Hozzá tartozol!

Vélemény, hozzászólás?