Olvasandó: Józsué könyve – 2. fejezet 
18-21. vers

„(18) ha bejövünk erre a földre, és nem kötöd ezt a vörös fonalú zsinórt ahhoz az ablakhoz, amelyen leengedtél minket, és nem gyűjtöd össze atyádat, anyádat és testvéreidet, atyád egész háznépét ebbe a házba. (19) És akkor, ha bárki kijön a házad ajtaján, annak vére az ő fején lesz, mi pedig ártatlanok leszünk. Mindazoknak a vére pedig, akik veled lesznek a házban, a mi fejünkön legyen, ha valaki kezet emelne rájuk. (20) Ha azonban elárulnád a mi ügyünket, akkor föl leszünk oldva az eskü alól, amellyel megeskettél minket. (21) Ő pedig ezt mondta: Legyen úgy, ahogy mondtátok! Ekkor elbocsátotta őket, és elmentek.”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (2/6): A hosszútávra szóló pillanatot ragadd meg!

Ráháb kettős lehetőséghez jutott azzal, hogy bekopogtattak hozzá a kémek. Vagy feladja őket a hatóságnak és akkor jó hazafi, ünnepelt hős lesz, vagy elbújtatja őket, kijuttatja a városból és később számíthat a viszonzásra: ő is megmenekül az ellenség kezéből.

Az elsőnek rövid távú haszna lett volna. Kitüntetés, megbecsülés, végre tisztelték volna, talán még pénzbeli jutalmat is kapott volna az uralkodótól. De Ráháb hite messzebbre látott: tudta, hogy a város napjai meg vannak számlálva – jön az ítélet és a vége hamarosan pusztulás lesz. A „haszon” is oda lesz, ezért Ráháb a pillanatnyilag kockázatosabb, de hosszú távon megmenekülést hozó lehetőséget választotta: megmentette a kémeket és szövetséget kötött velük a jövőre nézve. A szövetség jele a vörös zsinór volt! Az védte az ítélet idején a házban lakókat.

A vörös kötél Jézus vérének oltalmát szimbolizálja. Aki hittel „kitűzi élete ajtajára”, vagyis őbenne bízik, az megmenekül, mert:

Isten Jézus Krisztusban nekünk is szövetséget kínál – az örökéletre szólót, üdvösséget. 

A sátán pillanatnyi hasznot ad, de cserébe a lelkünket akarja elvenni! És amikor egyes helyzeteinkben választás elé kerülünk mindig ez van mérlegen: megtart-e az örökkévalóságra nézve.

Isten azt mondja: aki segítségül hívja Jézus nevét az megmenekül.

Azt is mondja: íme eléd adtam az áldást és az átkot, az életet és a halált – válaszd azért az életet! Jézus maga pedig így figyelmeztet: „Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkében kárt vall..?”

Sajnos sokan – a legtöbben – a pillanatnyi hasznot hozó lehetőségeket választják. Naponta olyan döntéseket hoznak, amik megoldják, kielégítik ugyan a pillanatnyi szükségeket és vágyakat, de közben kárt vallanak (hamisság, élvezetek, pótszerek, erőszak, testi jólét, földi törekvések).

Ma: Te az örökélet áldását hozó pillanatokat ragadd meg!

(…és holnap is, és azután is…)!

Vélemény, hozzászólás?