Olvasandó: Józsué könyve – 4. fejezet 
1-7. vers

„(1) Mikor pedig az egész nép teljesen átkelt a Jordánon, így szólt az ÚR Józsuénak: (2) Válasszatok magatoknak a népből tizenkét férfit, törzsenként egy-egy férfit. (3) Ezt parancsoljátok nekik: Vegyetek föl innen, a Jordán közepéből tizenkét követ, arról a helyről, ahol szilárdan áll a papok lába; vigyétek át azokat magatokkal, és tegyétek le a szálláson, ahol megszálltok ma éjszaka. (4) Előhívta tehát Józsué azt a tizenkét férfit, akiket Izráel fiai közül választott, egyegy férfit minden törzsből, (5) és ezt mondta nekik: Menjetek be a Jordán közepébe az ÚR, a ti Istenetek szövetségládája előtt, és vegyen föl mindegyikőtök egy-egy követ a vállára Izráel törzseinek száma szerint, (6) hogy emlékeztető jel legyen ez köztetek. Ha majd megkérdezik a fiaitok, hogy mire valók nektek ezek a kövek, (7) mondjátok meg nekik, hogy kettévált a Jordán vize az ÚR szövetségládája előtt, amikor átkelt a Jordánon. Kettévált a Jordán vize, és ezek a kövek emlékeztetőül lesznek Izráel fiainak mindörökre. „

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (3-4/4): Állíts emlékkövet te is!

Sokan ragaszkodnak ahhoz, hogy nincs szó csodáról, hiszen természeti jelenségként is megmagyarázható. Rámutatnak, hogy 1267. december 8-án egy földrengés leomlasztotta a Jordán magas partjait Tell Damiyehnél, eltorlaszolva ezzel a folyót kb. 10 órán át. 1927. július 11- én egy másik földrengés ugyanennek a helynek a közelében 21 órán át zárta el a folyót. Természetesen ezek a torlaszok nem magas vízálláskor történtek. Kétségtelen, hogy Isten alkalmazhatott volna természeti okokat, mint pl. egy földrengést és földcsuszamlást is, bár annak időzítése még mindig csodálatos közbeavatkozás lett volna. De lehetővé teszi-e a bibliai szöveg az esemény ilyen magyarázatát? Minden tényező figyelembevételével leghelyesebb azt mondani, hogy ez Istennek különleges beavatkozása volt, mely emberileg ismeretlen módon történt.

 

Sok természetfeletti tényező játszott közre:

(1) Az esemény az ígéret szerint következett be. (3:13,15)

(2) Az időzítés pontos volt. (15. v.)

(3) Az esemény akkor történt, amikor a folyó áradt. (15. v.)

(4) A vízfal több óráig, talán egy egész napig egy helyben maradt. (16.)

(5) A puha, nedves folyóágy azonnal száraz lett. (17. v.)

(6) A víz rögtön visszatért, amint a nép átkelt és a papok kijöttek a folyómederből. (18. v.)

 

Inkább hidd a természetfelettit és állíts emlékkövet te is, mert az

– bátorít, biztos pont az életedben;

– vissza-vissza lehet hozzá térni és erősödni;

– bizonyság, hogy az Úr velünk van;

– elmondhatod és segíthetsz bizonyságoddal azoknak is, akiknek szükségük van; az ellenséget pedig megfélemlíti – ráadásul

– parancsod is van rá az Úrtól, mert őt illeti minden dicséret

 

Szerezz nevének dicsőséget azzal, hogy tovább mondod tetteit.

 

Családunkban örökölt szokás, hogy a Bibliánkban aláhúzogatjuk különböző színekkel a hozzánk szóló Igéket. A színek emlékeztetnek, hogy ígéretet, tanítást, feddést vagy biztatást kaptunk abból az Igéből. Én egy Ige-katalógust vezetek, amiben gyűjtöm az igékhez kapcsolódó gondolatokat, idézeteket. Nővérem pedig pl. egy évről-évre használt áhítatos könyvének margójára rendszeresen feljegyzi, hogy az adott üzenettel Isten éppen milyen alkalomból vagy helyzetben szólt hozzá. Így évről-évre megemlékezik Isten tetteinek évfordulóiról.

 

Ma: te is gondold át életedet és állítsd fel a magad bizonyság köveit. Írd fel, állj meg előtte, mondd el fiaidnak. Ne felejtsd el hirdetni mit tett az Úr!

 

Vélemény, hozzászólás?