Olvasandó: Józsué könyve – 4. fejezet 
19-24. vers

„(19) A nép pedig az első hónap tizedik napján jött föl a Jordánból, és tábort ütött Gilgálban, Jerikó keleti határánál. (20) Azt a tizenkét követ is, amelyet a Jordánból hoztak, Gilgálban állíttatta föl Józsué, (21) és azt mondta Izráel fiainak: Ha fiaitok azt kérdezik majd atyáiktól, mire valók ezek a kövek, (22) adjátok tudtára fiaitoknak: szárazon kelt át Izráel itt, a Jordánon. (23) Mert kiszárította az ÚR, a ti Istenetek a Jordán vizét előttetek, amíg átkeltetek rajta, úgy, amint az ÚR, a ti Istenetek a Vörös-tengerrel cselekedett, amelyet kiszárított előttünk, amíg átjöttünk rajta. (24) Hogy megismerje a föld minden népe az ÚR kezét, hogy bizony erős az, és hogy féljétek az URat, a ti Isteneteket minden időben.”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (3-4/6): Légy készen számot adni a benned levő reménységről és az Úr kezének erejéről!

…ha fiaitok kérdezik…

Törekedni kell arra, hogy kérdezzenek! Jeleket, emlékhelyeket kell állítanunk, magunk mögött hagynunk, hogy találkozzanak velük mások és kíváncsivá legyenek és kérdezzenek. Van, amikor az indirekt bizonyságtételnek van helye. A legtöbbször nem szívesen veszik, ha csak úgy nyomulunk az evangéliummal. Itt, miután megtörtént a csoda, gondoskodnak arról, hogy maradjon nyoma: hagynak egy emlékhelyet maguk mögött, hogy mikor majd a fiaik arra járnak és látják, megkérdezzék: miféle kövek ezek? Ezt a trükköt mi is elsajátíthatnánk. Egy baptista lelkész, aki sokat utazott repülőgépen, öltönye hajtókájára csináltatott egy kitűzőt, amin három kérdőjel tornyosult. Olyan furcsa volt, hogy akivel csak szóba állt, nem állhatták meg, hogy meg ne kérdezzék, mi az a 3 kérdőjel és neki rögtön alkalma nyílt, hogy azok alapján elmondja az evangéliumot.

…hogy megismerje a földnek minden népe…

Nem kisebb feladatunk van, minthogy mindenkivel megismertessük az Úr kezének nagyságát. Ez egyetemes cél is, mert addig nem jön vissza az Úr, amíg minden népnek nem hirdettetik az evangélium. Ezt a küldetést hagyta végrendeletül a tanítványaira Máté evangéliuma szerint: „Elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket”. De személyes céloddá kell tenned! A „minden nép” felé való küldetés először is azok felé szól, akik annak a „földnek a népe”, ahol te élsz. Akik látják/hallják/tapasztalják az életedet, abban az Úr tetteit. Neked kell megismertetned az Úr kezének erejét – legelőször is fiaiddal. Az Úr kezének ereje nekünk újszövetségi embereknek a Szentlélek munkájából ismerős. Ma a Szentlélek által van jelen, munkálkodik bennünk, rajtunk és általunk az Úr. Ezért legfontosabb, hogy az Úr keze legyen veled mindenben, amit szólsz, vagy teszel.

 

Ma: Légy készen számot adni, ha kérdeznek a benned való reménységről és az Úr keze erejéről! Élj úgy, hogy megkérdezzenek!

Vélemény, hozzászólás?