Olvasandó: Józsué könyve – 7. fejezet  
10-13. vers

„(10) Az ÚR ezt felelte Józsuénak: Kelj föl! Miért is borulsz arcra? (11) Vétkezett Izráel, és áthágták szövetségemet is, amelyet parancsoltam nekik, mert elvettek a teljesen nekem szentelt dolgokból, és edényeik közé dugdosták azokat; loptak és hazudtak is. (12) Ezért nem bírtak megállni Izráel fiai az ellenségeik előtt. Meghátráltak előttük, mert átkozottá lettek. Nem leszek többé veletek, ha el nem távolítjátok magatok közül azt a nekem szentelt dolgot. (13) Kelj föl, és szenteld meg a népet, és mondjad: Szenteljétek meg magatokat holnapra, mert azt mondta az ÚR, Izráel Istene: Istennek szentelt dolog van közötted, Izráel! Nem állhattok meg ellenségeitek előtt, amíg el nem távolítjátok közületek az Istennek szentelt dolgot.”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (7/3): VIZSGÁLD MEG, nem tartasz-e vissza magadnak valamit, amit az Úrnak kellene oda szentelned?!

Józsué legnagyobb aggálya az volt, hogy a vereség híre valamiképpen csökkenteni fogja a kánaániak tiszteletét Isten nagy neve iránt. Azt mondta, hogy ezért még a nevüket is kiirtják a földről, vagyis Izráelt elpusztítják és soha nem emlékeznek rá többé (Józs 7:10-18). Az Úr nyersen válaszolt Józsuénak: Kelj föl! Miért estél arcra? Isten ezután elmagyarázta a vereség okát és azt, hogy cselekedni kell.

A katasztrófa oka Izráel volt, nem Isten – vétkezett Izráel. Haragos vádjában Isten halmozta az igéket. Az általános szavaktól a konkrét felé haladva azzal vádolta Izráelt, hogy bűnt követett el, megsértette a szövetséget, elvett a kiirtandó dolgokból (haḥérem, „az elpusztításra szánt vagy kijelölt dolgok”; vö. 6:18-19 és magyarázat a 6:21-nél). Lopott, hazudott és elrejtette az elsajátított javakat (a 7:21-ben olvassuk, hogy mit loptak el). Amíg meg nem tagadják ezeket a vétkeket és nem szereznek engesztelést értük, addig Isten egy ember bűnét az egész népnek tulajdonítja.

Jerikó eleste után azt olvassuk, hogy „az ÚR Józsuéval volt” (6:27). De most félelmetes kijelentés érkezett Istentől: Nem leszek többé veletek, amíg el nem ítélitek ezt a bűnt, és el nem pusztítjátok a kiirtani valót. Az ÚR ezután kinyilatkoztatta, hogy milyen lépéseket kövessenek a megtisztulási folyamatban. Először is a nép meg kellett, hogy szentelje magát. Addig nem győzhették le ellenségeiket, amíg el nem intézték ezt a problémát.

 

Ma: tisztítsd ki az Úrnak szentelt dolgaid!

Vélemény, hozzászólás?