Olvasandó: Józsué könyve – 8. fejezet 
10-14. vers

„(10) Korán reggel pedig fölkelt, megszemlélte a népet, és fölment Izráel véneivel a nép előtt Ajig. (11) Felvonult az egész fegyverforgató nép, amely vele volt, így közeledtek, és megérkeztek a város elé. Ajtól északra tábort ütöttek, a völgy pedig köztük és Aj között volt. (12) Ekkor magához vett mintegy ötezer férfit, és lesbe állította őket Bétel és Aj között, a város nyugati részén. (13) Így állították föl a népet: az egész tábor Ajtól északra, utócsapata pedig a várostól nyugatra volt. Józsué pedig az éjszakát a völgyben töltötte. (14) Amikor Aj királya ezt meglátta, fölkeltek, és a város népe nagy sietve harcba vonult Izráel ellen. A király és egész népe a kijelölt helyre, a síkság szélére ment, mert nem tudta, hogy lest vetettek nekik a város háta mögött.”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (8/2): Jó szokásokkal, Úrtól vett bölcsességgel, tanulva a mások hibáján győzelmes ütközeteket vívhatsz!

Eljött a cselekvés ideje. Józsué szokásához híven most is „jó reggel felkel”, hogy a nap minden percét kihasználja a cél érdekében. Jézusnak is voltak jó szokásai, pl. az imádság és a zsinagógák látogatása, és sorolhatnám. Ő sem vesztegette sohasem az idejét. Alakíts ki te is jó szokásokat, hogy hatékony és célra törő napjaid legyenek. Ha tudod a napi tervet vagy kihívást, legjobb minél hamarabb neki látni és véghez vinni.

Szakszerűség, ötletesség, találékonyság, az adottságok jó kihasználása jellemzi Józsué hadi tervét (a sereg felosztása, elhelyezése, a völgy adta lehetőség kihasználása stb.). Az alapgondolat az Úrtól jött, de neki kellett kidolgozni a részleteket a helyzetnek megfelelően. Íme, így munkálkodhatunk együtt az Úrral: megfogadjuk a tanácsát és arra építünk. De ne csak tanácsot kérjünk, hanem bölcsességet is a végrehajtásához.

A megtévesztés általában az ellenség fegyvere szokott lenni. Most Józsué a saját fegyverét fordítja ellene az Úr szavára. Ezért nem bűnös dolog egy összeütközési „játszmában” bizonyos „lapokat” rejtve hagyni az ellenség előtt. Az ellenség viszont megtévesztett lett és ez azért lett lehetséges, mert az előbbi győzelem miatt elbizakodottság fészkelte be magát a szívükbe. Most Ai lakói gondolták azt, hogy ugyanolyan könnyen elbánnak Izraellel, ahogy az sikerült már egyszer. Az elbizakodottság könnyen vereséghez vezet. Ami egyszer bevált nem biztos, hogy legközelebb újra úgy fog menni. Aj királya meggondolatlanul ivott előre a medve bőrére és meggondolatlanul cselekedett. Nem tanult az izraeliek kárán. Jól teszed, ha mások hibájából tanulsz és nem a magad kárán.

Ma: Kérj bölcsességet az Úrtól, hogy eredményesen tudj együtt munkálkodni a győzelem érdekében!j

Vélemény, hozzászólás?