Olvasandó: Józsué könyve – 9. fejezet  

„(1) Amikor meghallották ezt mindazok a királyok, akik a Jordánon innen a hegyeken, a síkságokon és a Nagy-tenger partja mentén éltek, le egész Libánonig: a hettiták, emóriak, kánaániak, perizziek, hivviek és a jebúsziak, (2) összegyűltek, hogy közös erővel megvívjanak Józsuéval és Izráellel. (3) De meghallották Gibeón lakói is, amit Józsué Jerikóval és Ajjal cselekedett, (4) és ők is ravaszul cselekedtek. Elmentek ugyanis, és követeknek adták ki magukat. Szamaraikra ócska zsákokat és ócska, megrepedezett és összekötözött borostömlőket szereztek, (5) ócska, megfoltozott sarukat a lábukra és elnyűtt ruhákat magukra. Az útra való kenyerük is mind száraz és penészes volt. (6) Így mentek el Józsuéhoz a táborba, Gilgálba, és azt mondták neki és az izráelieknek: Messze földről jöttünk, kössetek most szövetséget velünk.”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (9/1): Imádkozz, mielőtt döntést hozol!

Örök tanulság: imádkozzunk, mielőtt döntést hozunk!

Tanuljuk meg a függőség leckéjét!

Hajlamosak vagyunk arra, hogy saját bölcsességünkre bízzuk magunkat az első körben. Miként Józsué és a vének tették ebben a történetben. Egy fontos döntést hoztak meg anélkül, hogy megkérdezték volna az Urat. Szövetséget kötöttek egy ismeretlen néppel, pedig fent állt a veszélye annak, hogy nem szabad lsten parancsa szerint. Gyanakodtak ugyan, de az eléjük tárt bizonyítékokra néztek és úgy gondolták, hogy ezt az Úr nélkül is el tudják dönteni. Belesétáltak a Sátán csapdájába, mert ezek a hazug álnok emberek a gonosz hatalmasság eszközei voltak Izrael ellen. Hazugsággal, megtévesztéssel engedetlenségre vette rá őket. Mégsem mentegethetők, hogy szegények, a hazugság és megtévesztés áldozatai, hisz meg kellett volna kérdezni az Urat, mert az ő háborújában harcoltak Kánaán elfoglalásakor. Ő a parancsnok.

Legtöbbünknek nehéz megtanulnia a függőségnek ezt a leckéjét. Pedig milyen nagy szükségünk van rá, hogy minden pillanatban az Úr Jézusra támaszkodjunk.

Ma: imádkozz, mielőtt döntést hozol! …és holnap is, és azután is, minden nap!

Vélemény, hozzászólás?