Olvasandó: Józsué könyve – 9. fejezet  

„(1) Amikor meghallották ezt mindazok a királyok, akik a Jordánon innen a hegyeken, a síkságokon és a Nagy-tenger partja mentén éltek, le egész Libánonig: a hettiták, emóriak, kánaániak, perizziek, hivviek és a jebúsziak, (2) összegyűltek, hogy közös erővel megvívjanak Józsuéval és Izráellel.”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (9/2): Légy kész az együttműködésre más keresztyénekkel!

Meghallották ezt mindazok a királyok, akik a Jordánon túl laktak, és egybegyűlének, hogy együttesen harcoljanak Józsué és Izráel ellen.”

Az 5Mózes 7.1-3-ban említett hét kánaáni nép halálosan komolyan gondolja a Józsuéval szembeni ellenállást. Az ÚR és az Ő népe, Izráel elleni gyűlölet összekovácsolta ezeket népeket a Józsué elleni harcra. Féltették az életüket. Isten elhatározta, hogy el kell pusztulniuk.

Nekünk is van tapasztalatunk a sátáni ellenállással, és a sötétség erőivel kapcsolatban. Abban az időben, amikor az Úr Jézus itt járt e Földön, a vele szembeni gyűlölet volt az, ami az egyébként elkeseredett ellenségeket egyesítette – a Heródes-pártiakat, a szadduceusokat és a farizeusokat.

Lesújtó látni, ahogyan manapság a keresztyének, az újonnan született hívők, gyakran sokkal kevésbé készek az együttműködésre, Krisztus érdekeire hivatkozva e világban, mint az ellenségei, akik összefognak ellene. A félelem, a gyűlölet és az érdek okán az összefogások ugyan nem tartósak, de gyakran erőteljesek és győzelmesek. Mennyivel több erőt képviselhetnénk mi keresztyének ebben a világban, ha a szeretet, a bizalom, és a hála okán jobban összetartanánk. Mert hisz Krisztus meghalt mindannyiónkért a kereszten szeretetből, hogy megbékéltessen minket az Atyával és egymással. És imádkozott is az övéi egységéért! Így a muníciót is Tőle kapjuk a közös ellenség, a gonosz elleni összefogáshoz és együttműködéshez. A Krisztus-követésben a világ felé ennek elsősorban kellene megmutatkoznia. Azt mondta: abból ismeri meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok – és hogy én az Atyától jöttem – hogy szeretetitek egymást.

Következésképpen a keresztyén együttműködés a tanítványság következménye kellene, hogy legyen!

Ma: figyelj arra, hogy hozzáállásoddal, megnyilvánulásaiddal összhangban legyél az egyetemes keresztyén célokkal, és ha alkalom adódik rá, lépj fel közösen más keresztyénekkel a fronton a sátán elleni küzdelemben.

Vélemény, hozzászólás?