Keresztelkedés

Keresztelési előkészület lépései
a Miskolc-Diósgyőri Református Gyülekezetben

 1. BEJELENTKEZÉS.
 2. Időpontok egyeztetése – Mivel nagy fontosságú eseményről van szó, nálunk a keresztelésre legalább egy hónappal előbb be kell jelentkezni, hogy legyen idő a megismerkedésre és a közös felkészülésre. Különösen is ragaszkodunk ehhez azok esetében, akik nem gyakorolják a hitüket.
 3. Feltételek ismertetése – Csak olyan esetekben vállaljuk a keresztelést, ha reménységünk lehet afelől, hogy a kereszteléskor tett fogadalmunk teljesítése nem ütközik eleve látható akadályokba (pl. távolság, hozzáállás).
 4. Ezért ragaszkodunk ahhoz, hogy a keresztelendő gyermek családja:
  • Helyben lakjon, vagy ha nem, a lakóhelyéhez közel eső református gyülekezettel vegye fel a kapcsolatot.
  • Helyben, vagy a lakóhelyén vegyen részt az előkészítő találkozásokon.
  • Valaki a közeli rokonságból legyen gyakorló keresztyén (pl. nagyszülők vagy testvérek közül). Ha nincs ilyen, akkor a család kérjen fel, vagy fogadjon el valakit a gyülekezetből „pártolóként”.

5. ISMERKEDÉS

„Helyzetfelmérés” – kölcsönös bemutatkozás, családi, vallási háttér, motiváció stb.

  • A keresztség lényegének ismertetése ( isteni eredete, emberi jelentősége).
  • A keresztelés menetének és tartalmának az ismertetése.
  • Bibliai olvasmány és hitvallásos olvasmány kijelölése (házi feladat).

6. BESZÉLGETÉS

A kiadott olvasmányról, felmerülő kérdésekről beszélgetés. Szükség esetén, illetve érdeklődés esetén további „beszélgetős” alkalom lehetséges.

7. KERESZTELÉS

A keresztelési alkalmakon előfordulhat, hogy egyszerre több család gyermekét is megkereszteljük. A keresztelés a gyülekezet jelenlétében történik – a családdal együtt, közösen megvalljuk hitünket és ígéretet teszünk a gyermek hitben való nevelésére, mert REMÉNYSÉGBEN KERESZTELÜNK, hogy egy napon majd maga a megkeresztelt is hitre jut Jézus Krisztusban és elfogadja megváltójának.

8. KERESZTELÉST KÖVETŐEN

Mivel a keresztelés a gyülekezet közösségében történik, mi úgy tekintünk a keresztelt gyermekre és családjára, hogy hozzánk kívánnak tartozni. Ezért számon tartjuk és várjuk a családokat, hogy hitüket gyakorolják is a közösségünkben. Tartsák a kapcsolatot, járjanak alkalmainkra – érezzék otthon magukat gyülekezetünkben. Mi pedig igyekszünk minden segítséget megadni a családnak ahhoz, hogy gyermekeiket hitben nevelhessék. Máshol lakók esetében segítünk abban, hogy a lakóhelyükhöz közel lévő református gyülekezetbe bekapcsolódjanak és beilleszkedjenek annak életébe. Közösség nélkül ugyanis nincs egészséges, növekvő keresztyén élet. Ennek a bibliai igazságnak az elfogadását és gyakorlását elvárjuk a keresztelő családtól.

 1. BEJELENTKEZÉS, ISMERKEDÉS – A gyermek keresztség esetéhez hasonló módon.
 2. ELŐKÉSZÜLET – A felnőtt keresztséget is felkészítő lelki alkalmak előzik meg és követik is. A felkészítés történhet külön-külön személyenként és csoportokban is. Egy FELKÉSZÍTŐ KURZUS hét alkalomból áll. SZÜKSÉGES…, hogy a keresztelkedni akaró kezdjen el rendszeres Bibliát olvasni, Igét hallgatni. Kérdéseit, kétségeit, gondolatait őszintén ossza meg a felkészítő lelkipásztorral.
 3. KERESZTSÉG

Felvételéhez az alábbi dolgok elengedhetetlenek:

  • A NÉGY LELKI TÖRVÉNY megismerése és elfogadása.
  • JÉZUS KRISZTUSBA, MINT ISTEN FIÁBA ÉS SZEMÉLYES MEGVÁLTÓBA VETETT HIT
  • ÉLETRENDEZÉS (bűnbánat, bűnvallás és –megtagadás – bűnbocsánat elfogadása)
  • CSATLAKOZÁS egy keresztyén gyülekezethez: nyilvános hitvallás- és fogadalomtétel keretében (konfirmáció).

Bővebb felvilágosítás személyesen vagy telefonon, egyeztetett időpontban:

06-46-400-599