Olvasandó: Korinthusiakhoz írt levél – 3. fejezet 
1-6. vers

„(1) Testvéreim, én azonban nem beszélhettem veletek úgy, mint lelkiekkel, csak mint testiekkel, mint Krisztusban kisdedekkel. (2) Tejet adtam nektek, nem pedig kemény eledelt, mert még nem bírtátok volna el, sőt még most sem bírjátok el, (3) mert még testiek vagytok. Mert amikor irigykedés, versengés van közöttetek, vajon nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e? (4) Mert amikor az egyik ezt mondja: „Én Pálé vagyok”, a másik meg: „Én Apollósé”; nem emberi módon viselkedtek? (5) Hát kicsoda Apollós, és kicsoda Pál? Szolgák csupán, akik által hívőkké lettetek, ahogy az Úr adta mindegyiknek. (6) Én plántáltam, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést.”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (3/1): LELKI NÖVEKEDÉS

Idézett magyarázat: 1 Kor. 3: 1-4

A lelki növekedésnek is megvan a maga rendje. Mindenki úgy kezdi, hogy előbb „kisded a Krisztusban”. Krisztus Lelke benne él már, mint a beoltott fában az új élet. De az eredményei majd csak később mutatkoznak. Idő kell ahhoz, amíg a Lélek valakit „lelkivé” alakít át. És ezért az ilyen „kisdedekkel” való foglalkozás is sok türelmet kíván! (1.)

A növekedés főképpen a szeretet megnyilvánulásában mutatkozik. Mennél ,,testibb” valaki még, annál több az „irigység, versengés, visszavonás” az életében. Mennél jobban áthatja a Krisztus Lelke, annál inkább szívére tud ölelni másokat is, tőle különböző, vagy rá nézve kellemetlen embereket is. A lelki érés útja az egyre mélyebb és tisztább egység felé visz. (3-4.)

És ennek az útnak az állomásain mindig megfelelő táplálékban kell részesülnie a léleknek. Istennek éléstárában meg is van a „kisdednek” való „tejnek itala”, amint megvan az egyre erősödő, fejlődő lelkiségnek alkalmas „kemény eledel” is. Csak érjük be mindig azzal, ami nekünk való, és a többire tudjunk várni. És egymásra se erőltessünk olyant, aminek még nincs itt az ideje! (2.) 

(Victor János: „Csendes percek Római- Korinthusi Levelek magyarázata 74.oldal.)

 

MA: táplálkozz hozzád illő eledellel Isten Igéjéből – légy nagykorú keresztyén!

 

Vélemény, hozzászólás?