Olvasandó: Rómaikhoz írt levél – 12. fejezet 
1-8. vers

„(1) Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos istentiszteletetek. (2) És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. (3) Mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy ne gondoljon senki többet magáról, mint amennyit kell, hanem józanul gondolkozzék mindenki az Istentől neki adott hit mértéke szerint. (4) Mert ahogy egy testben sok tagunk van, de nem minden tagnak ugyanaz a rendeltetése, (5) úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. (6) A nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak: a prófétálás a hit mértéke szerint, (7) a szolgáló a szolgálatban, a tanító a tanításban, (8) az intő az intésben, az adakozó a szerénységben, az elöljáró a buzgóságban, a könyörülő az örömben.”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (12/1): Józanul bölcselkedjél!

Mit jelent ez? Azt, hogy mihez igazítjuk a gondolkozásmódunkat és életmódunkat. Azt, hogy mit gondolunk magunkról, és a minket körül vevő világról, beleértve az embereket és ez alapján alakítjuk az életvitelünket, kapcsolatainkat. Döntéseket hozunk, viszonyulásokat alakítunk.

Ha magunkat tartjuk bölcseknek, könnyen elrugaszkodunk a józanságtól, mert a világhoz, másokhoz szabjuk a gondolkodásunkat (=bölcselkedésünket). Ez félre visz. Ez alapján pedig vagy túl sokat, vagy túl keveset gondolunk magunkról. Ingatag, változó az alap, amihez viszonyulunk. Sajnos ez megy ma a világban. Ezért van annyiféle bölcsesség, igazság, jogosság, szabadság. És ezért nincs igazi egyetértés, közösség, összefogás, szeretet – csak bizonyos érdekek mentén. De van józan bölcsesség, stabil, kiegyensúlyozott és örök. Ez az, amit Isten ad a hit mértékével. Ez a bölcsesség azt jelenti, hogy Ő, az Örökkévaló, Mindenható, Változhatatlan, Bölcs Isten az „igazodási pontom”. Tőle származik minden bölcsesség. Érdemes az Ő tetszéséhez, közölt akaratához igazítani a gondolkozásmódunkat és életmódunkat. Érdemes tisztelni, vagyis figyelembe venni és követni azt, amit ő mond jónak, kedvesnek és tökéletesnek. Ez az, ami mindenkit célra vezet és örömmel élhető életre vezet.

A józan bölcsességet Isten adja a hit mértékével együtt. Két dolgot jelent itt ki Pál, ami részünkről fontos ahhoz, hogy megkapjuk:

1. Változzatok meg elmétek megújulása által. Elhatározással, hogy nem a világhoz, hanem Istenhez igazítom magam, – ez a megtérés.

2. Szánjátok oda testeteket. – Elhatározással, hogy cselekedeteimmel Isten kedvét, dicsőségét szolgálom. Mindkettő a te döntéseden múlik!

S az eredmény: minden a helyére kerül és hasznosan, céltudatosan, építően élek a testemben. Az én személyes testemmel benne élek egy nagy, Isten által egybeszerkesztett TEST-ben (=organizmusban), amelyben meg van a helyem, a feladatom, hozzá az ajándékom, megbecsülésem, eredményem. Betagolódok egy közösségbe, melynek feje Jézus Krisztus és egymás építésére vagyunk nem rombolására. Mindehhez Isten adja a józan bölcsességet a hit mértékével.

MA: Azt ajánlom, növekedj a hitben, keresd jobban, s jobban mi az Isten kedves és tökéletes akarata. Tartsd nyitva a szíved, elméd, olvasd az Igét, imádkozz, hogy a Szentlélek által megtöltsön az Úr józan bölcsességgel és így nem lesz bánni valód a naplementével sem.

Vélemény, hozzászólás?