Jegyesoktatás

JEGYESSÉG – HÁZASSÁGKÖTÉS

előkészítő lépései a Miskolc-Diósgyőri Református Gyülekezetben

 

BEJELENTKEZÉS:

Általában január–március hónapokban. Rendkívüli esetben legalább két hónappal az esküvő előttEz történhet személyesen vagy telefonon, emailben, esetleg közvetítő rokon által.

– időpontok egyeztetése

– feltételek ismertetése – Szükség van a közös lelki felkészülésre, mely kétirányú:

keresztyén hitünk alapigazságainak a megismerése

a keresztyén házasság lényegének  a megismerése

A felkészítés történhet külön-külön személyenként és csoportokban is. Nem helyben lakók esetében a lakóhelyükhöz legközelebbi gyülekezet lelkipásztora is elvégezheti a felkészítést.

 

MEGISMERKEDÉS:

– „helyzetfelmérés” – kölcsönös bemutatkozás,  családi, vallási háttér, motivációmstb.

– felkészítés menetének és tartalmának ismertetése

 

FELKÉSZÍTŐ ALKALMAK:

– KERESZTYÉN HITÜNK ALAPIGAZSÁGAI–nak megismertetése (evangéliumhirdetés)

– a keresztyén házasság lényegének ismertetése (isteni eredete, emberi jelentősége)

– a házasságkötés menetének és tartalmának az ismertetése

– Bibliai olvasmányok és hitvallásos olvasmányok kijelölése (házi Feladat)

 

HÁZASSÁGKÖTÉS…

ESKÜVŐT KÖVETŐEN:

A  mi gyülekezetünk szolgálatát kérő házaspárokért  – a létrejött kapcsolat révén – Isten előtt felelősséget érzünk. Magunk részéről igyekszünk mindent megtenni, hogy ez a kapcsolat ne szakadjon meg az esküvő után sem, hanem a házaspárok érezzék szeretetünket és akarjanak hozzánk tartozni. Ezért számon tartjuk és várjuk őket, hogy hitüket gyakorolják is a közösségünkben. Máshol lakók esetében segítünk abban, hogy a lakóhelyükhöz közel lévő református gyülekezetbe bekapcsolódjanak és beilleszkedjenek annak életébe. Közösség nélkül ugyanis nincs egészséges, növekvő keresztyén élet. Ennek a bibliai igazságnak az elfogadását és gyakorlását elvárjuk a házasságot kötő pároktól.

 

Telefon: 06-46-400-599

Mobil : Péter András –  06-30-638-2781 | Péterné Szűcs Katalin – 06-30-638-2810

Email: diosgyorireformatus@gmail.com