Olvasandó: Mózes 4. könyve, 12. fejezet, 1-15. vers

„(1) Egyszer Mirjám és Áron Mózes ellen beszélt a kúsi asszony miatt, akit feleségül vett. Mert Mózes kúsi asszonyt vett el. (2) Azt mondták: Vajon csak Mózes által szólt az ÚR? Nem szólt-e általunk is? És az ÚR meghallotta. (3) Az az ember, Mózes pedig igen szelíd volt, minden embernél szelídebb a föld színén.) (4) Az ÚR mindjárt azt mondta Mózesnek, Áronnak és Mirjámnak: Menjetek ki ti hárman a gyülekezet sátrához! Ki is mentek ők hárman. (5) Akkor felhőoszlopban leszállt az ÚR, és megállt a sátor bejáratánál. Szólította Áront és Mirjámot, és mindketten kimentek. (6) Azt mondta: Halljátok meg most a beszédemet! Ha valaki az ÚR prófétája közöttetek, annak megjelenek látásban, vagy álomban beszélek vele. (7) De nem így van Mózessel, aki egész házam hűséges szolgája. (8) Vele szemtől szembe beszélek, nyíltan, nem homályos beszédek által, és az ÚRnak alakját is megpillanthatja. Hogy mertetek hát szolgám, Mózes ellen szólni? (9) És haragra gyúlt ellenük az ÚR, és elment. (10) A felhő is eltávozott a sátorról, és íme, Mirjám poklos volt, fehér, mint a hó. Áron rátekintett Mirjámra, és látta, hogy poklos. (11) Ekkor azt mondta Áron Mózesnek: Kérlek, uram, ne tulajdonítsd nekünk ezt a bűnt. Bolondul cselekedtünk és vétkeztünk! (12) Kérlek, ne legyen olyan Mirjám, mint a halvaszületett, akinek teste már félig oszlásnak indul, amikor kijön anyja méhéből. (13) Ezért így kiáltott Mózes az ÚRhoz: Istenem, kérlek, gyógyítsd meg őt! (14) Az ÚR azonban azt mondta Mózesnek: Ha csak az apja köpte volna is arcon, nem kellene-e szégyenkeznie hetednapig? Zárják ki a táborból hét napig, és azután hívják vissza. (15) Kizárták hát Mirjámot a táboron kívül hét napra. A nép nem indult tovább, míg vissza nem hívták Mirjámot.

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (12/1): Ne legyünk elfogultak se magunkkal, se ellenségeinkkel!

Például vehetjük Mózes szelídségét, amely nem valami gyenge konfliktuskerülés, hanem e sértő támadásban győzelmes felülemelkedés a támadók irigységén. Az ember egy ilyen helyzetben könnyen elfogult tud lenni önmagával és a támadóval szemben. Olyan könnyen áldozatnak tudjuk látni magunkat, a másikat pedig velejéig romlott gazembernek, aki nem érdemel bocsánatot – inkább bosszút… Ilyenkor még nehezebb a bocsánat.

Az irgalmasságnak két gyönyörű példáját szemlélhetjük a végén.

   Az egyik az, hogy a végén éppen az imádkozik a sértőért, akit megsértettek. Ez Jézus tökéletes kiábrázolása. Jézus haldoklása közben imádkozott a hóhéraiért az Atyához bocsánatért. Nem szidta, nem fenyegette, nem kárhoztatta kínzóit.

   Ugyanakkor az is irgalomról beszél, hogy Mirjam gyógyulását megvárja a tábor – addig nem indulnak útnak, míg le nem telik a tisztulásának ideje. Vagyis az Úr maga az, aki kivárja Mirjam tisztulását, mivel a tábor csak akkor indulhatott, ha a felhő is indult. Ez azt jelenti, hogy Isten ilyen kegyelmes a megtérő bűnössel szemben. Nemcsak visszaadta az egészségét, hanem visszaadta a tekintélyét is azzal, hogy Mirjamot visszavárta a Táborba.

Mackintosh: Mózes negyedik könyvének magyarázatában ezt írja:

„Itt Mózes a Mester lelkületéről tesz bizonyságot és azokért könyörög, akik olyan keserűen megbántották. Ez volt a szelíd ember győzelme, a kegyelem győzelme.

Az az ember, aki ismeri valódi helyét Isten közelségében, felül tud emelkedni minden gonosz beszéden. Nem bánkódik, legfeljebb azokat sajnálja, akik szidalmazzák. Képes megbocsátani. Nem érzékeny és nem elfogult önmagával szemben, nem is makacs. Tudja, hogy senki sem helyezheti őt alacsonyabb polcra, mint amilyent megérdemelne; ha tehát szidalmazza valaki, szelíden lehajthatja a fejét és folytathatja útját, arra bízva ügyét, aki igazságosan ítél és bizonyára megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Ez az igazi méltóság.

Bár adná az Úr, hogy jobban megérthessük! Akkor nem jönnénk olyan könnyen tűzbe, ha valaki megvetéssel beszél rólunk vagy munkánkról. Sőt képesek volnánk rá, hogy szívünket komoly imában felemeljük érte, áldást nyerve az ő lelkére és a magunkéra is.”

(Mackintosh: Elmélkedések Mózes 4. 5. könyvéről 92.o.)

Vélemény, hozzászólás?