Olvasandó: Mózes 4. könyve, 24. fejezet, 10-14. vers

„(10) Ekkor fölgerjedt Bálák haragja Bálám ellen, összecsapta kezét, és azt mondta Bálámnak: Azért hívtalak téged, hogy átkozd meg ellenségeimet, és íme, igen megáldottad őket immár harmadjára. (11) Most azért menekülj a helyedre. Mondtam, hogy igen megtisztellek, de íme, megfosztott téged az ÚR a tisztességtől. (12) Bálám azt mondta Báláknak: Követeidnek is, akiket hozzám küldtél, nem megmondtam-e: (13) Ha Bálák a házát ezüsttel és arannyal tele adná is nekem, az ÚR beszédét nem hághatom át, hogy magamtól jót vagy rosszat cselekedjem. Amit az ÚR szól, azt szólom. (14) Most pedig, íme, elmegyek népemhez. Jöjj, hadd jelentsem ki még neked, mit fog cselekedni e nép a te népeddel a távoli jövőben.”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (24/1): Érdek-szövetség helyett válasszuk a Szeretetszövetséget!

Jól gondoljuk meg, kivel, milyen útra lépünk!

Az érdek-szövetségesekből mostanra ellenségek lettek.
Bálák szerződött Bálámmal, hogy megátkozással segítsen legyőzni Izraelt. Bálám elfogadta ezt a busás ajándék reményében. De Isten közbeavatkozott népe érdekében és a varázsló szájába áldást adott átok helyett. Bálák most mérges és azt mondja Bálámnak: jobb, ha haza menekülsz a haragom elől. (Bálák neve ezt jelenti: „pusztító”). De Bálám is ellene fordul a felbérlőjének és válaszul átkos próféciát mond a népének.

Bár Isten tervei kijelentésére használta ennek a két pogánynak az érdek-szövetségét, nem vezetett jóra egyik számára sem. Isten akaratával mentek szembe és ezt mindketten jól tudták. A kölcsönös érdek miatt azonban összefogtak – végsősoron Isten ellen.

Sok ilyen megtévesztő, kecsegtető, vagy félelemből, érdekből „kényszerítő” indok van e világban, hogy cimborák legyünk gonosz, istenellenes dolgokban. Például még keresztyének is képesek arra, hogy valós, vagy képzelt sérelmeikért, jogaikért e világi úton-módon szálljanak síkra: beperelve, elégtételt követelve, viszálykodva, lejáratva stb. a másikat. De az átkozódásban is könnyen egymásra találnak az érdekeltek. Az ilyen esetekben nincs áldás az összefogáson, mert érdekek mozgatják a „szövetséget”. Tartsuk magunkat távol ettől! Ehelyett válasszuk inkább a Jézus Krisztus szerezte szövetséget!

Ő úgy kínál nekünk támogatást, közbenjárást és áldást, hogy mindenben a mi javunkat akarja. Egyszerűen azért, mert az Ő szövetsége nem érdek, hanem szeretetszövetség. Ő azzal a feltétel nélküli szeretettel hív magához bennünket, amelyben nekünk semmi mást nem kell tennünk, csak bíznunk Benne és viszont szeretni Őt!

Vélemény, hozzászólás?