A „Könnyelmű” (?) Zákeus

Olvasandó:
Lukács evangéliuma 19. fejezet 1-9. vers

Avagy: Zákeus új életbiztosítása!

Már többször prédikáltam Zákeusról, de ezúttal ebben a mostani, anyagilag is veszélyeztető hatású járványidőben egy új mozzanatra lettem figyelmes. Most, amikor sokan nem is annyira a fertőzéstől, mint annak világgazdaságra való hatásaitól félnek, nagyon sokatmondó, bátorító, ugyanakkor talán megszégyenítő is, ahogy Zákeus viselkedik. Lehet, hogy rosszul gondolom, de a manapság oly fontos „anyagi biztonság” szempontja szerint Nikodémus eléggé könnyelmű fogadalmat tesz! Nagy felbuzdultságában gyakorlatilag az egész anyagi bázisát felszámolja! Veszélyezteti az egzisztenciáját: nem gondol arra, hogy ha ezt a fogadalmát megvalósítja nem lesz miből élnie! Gondolkodjunk csak egy kicsit: ha vagyona felét szétosztja, megmarad ugyan a másik fele, de abból még négyszeres kárpótlást akar adni azoknak, akiket igazságtalanul megrövidített.

Miből is állhatott Zákeus vagyona? Bizonyára volt egy fizetése a munkájáért – ez volt a „tisztességes” munkával szerzett vagyona. De: még ha jól meg is fizették a rómaiak, akkor is a vagyonának csak a fele állt rendelkezésre ahhoz, hogy a négyszeres kárpótlást véghez vigye. Még ha vagyonának nagyobbik fele lehetett is az a rész – ez a négyszeres kárpótlás kész csőd! Mert hisz többet kellett kiadnia, mint amennyi a bevétele volt. Nem tudom, hogy hajtotta ezt végre? De a lényeg az, hogy ez az ígéret nagyon beszédes a Zákeusban végbement óriási változásról a Jézussal való találkozást követően. Még pedig jellembeli, gondolkozásbeli változásról! Egész életfelfogását megváltoztatta Jézus szeretete! Zákeus mindenről le tud mondani, mert úgy érzi: Jézus mindent megadott neki, ami az élethez és boldogsághoz kell neki!

ZÁKEUS ÚJ ÉLETBIZTOSÍTÁST KÖTÖTT: SZÖVETSÉGRE LÉPETT A MEGVÁLTÓVAL!

Zákeust immár nem csak a pénzszerzés nem érdekelte, hanem a „hogyan tovább” se! Az úgynevezett egzisztenciális kérdések sem érdeklik többé! Zákeusban túlbillent a „gazdasági mérleg nyelve” – túl nagy nyereség volt az, amit Jézustól kapott, ahhoz, hogy bármit megtartson abból, amit nélküle szerzett; – túl nagy volt az öröme ahhoz, hogy bármit is sajnáljon áldozni azért, hogy amit elrontott jóvá tegye; – túl nagy volt a kegyelem, hogy a háláját kifejezze! Mindennél többet ér neki Jézus megbecsülése, figyelme, elfogadása, tisztessége, pártfogása ahhoz, hogy ezentúl számítgasson, gyűjtögessen, pénztekintélyt, pénzhatalmat szerezzen. Zákeusban megfordult a gazdasági értékrend: amíg gazdag volt anyagilag – szegény volt lelkileg. Most meggazdagodott lelkileg, elszegényedett anyagilag, mert elengedett mindent! Ennyire sokat érő a Jézus szeretete!

A Jézus Krisztusban nyerhető új élet gazdagságáról beszél Zákeus magatartása. Pál így ír erről az efézusiakhoz írt levélben:

„Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt – kegyelemből van üdvösségetek! – és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izráel közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor „távol” voltatok, „közel” kerültetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk… eljött, és békességet hirdetett nektek, távolvalóknak és békességet a közelvalóknak. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok már idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és az Isten házanépe, akik az apostolok és próféták alapkövére épültetek, ahol a szegletkő maga Jézus Krisztus.” (Ef.2,4-20)

Zákeus előtt is ez az új élet, új gazdag „egzisztencia” nyílt meg, amikor Jézust befogadta – nemcsak a házába, hanem a szívébe is! Ezért tudja mostmár – ha nem is könnyelműen, de – máshogy kezelni az anyagi, fizikai lét kérdését. Nem aggódik immár a holnap felől, mert nem arra épít, amit ő szerez, hanem arra, amit Jézustól kapott. Voltaképpen nem is az számít, hogy miből és mennyit kínál itt fel Zákeus. Az számít, hogy megnyílt a szíve (+a keze is) arra, hogy adjon! Mert megnyílt a szíve előbb Jézus felé!

Zákeus példája azt mutatja, hogy ha Isten szeretete tölti el a szíved, akkor adakozóvá válsz – épp abból a gazdagságból, amivel rendelkezel, ezért a megtérés egyik látható bizonyítéka az adakozó élet! Mindannyiunknak van valamilyen gazdagsága és itt nem a mennyiség a lényeg, és nem is a pénz, hanem, hogy ahhoz amid van hogyan viszonyul a szíved? Hogyha csak az tölti be, amit te szereztél – bármennyi kevés vagy sok – még nincs közöd Jézushoz, ennélfogva az üdvösséghez sem! Még ha nincs is a bankban betéted, a szíved olyan, mint egy bezárt széf – ha nem tud megnyílni sem emberek, sem Isten felé! Ha nem tud adni sem szeretetet, sem megértést, sem együttérzést, sem kézzelfogható segítséget, lelki vagy anyagi áldozatot.

Valaki ezt írta Zákeus megtéréséről: Miután Zákeus találkozott Jézussal a pénze már csak a bankban volt vagyonban, ingatlanban bezárva, de a szíve már nyitva volt. Már nem a szívében volt a pénze, hanem csak a bankban. Neked hol van a vagyonod?

Jézus azt mondja: ahol a ti kincsetek ott van a szívetekKeressétek először Istennek országát!

Legyen legnagyobb kincsed az Isten országa, legyen ott a szíved középpontjában!
Mi tölti be a szivedet?
Milyen gondolatok körül forog a fejed?
Mi uralja az érzéseidet?

Amíg Zákeus nem találkozott Jézussal így gondolkozott: „fő az anyagi biztonság”! Miután találkozott Vele: „fő az üdvösség” (=az Úr szeretetében való gazdagság)!

Mindenkinek abból kell megtérnie, ami a gyengéje. Zákeusnak a vagyon volt.

Mi a te vagyonod? Tedd csak le, Add oda….Vajon tönkrement Zákeus ettől a nagy adakozás-osztogatástól? Nem tudjuk mi lett az üzletének a sorsa. De az Ige kijelenti, hogy azok, akik Istent keresik minden szükségest megkapnak, ami az élethez és a kegyességhez elegendő, mert Isten hatalmas arra, hogy ránk árassza kegyelmét.

Én hiszem, hogy Zákeus sem jutott koldusbotra, hanem tisztes körülmények között továbbra is rendelkezett a szükségessel! Ne félj hát elengedni a „hogyan tovább” gondját, és megosztani, odaadni azt, amid van.

Ámen!

Vélemény, hozzászólás?