Adakozás

Többek érdeklődésére közöljük itt gyülekezetünk támogatásának lehetőségét és szükségességét. Működésünk és tevékenységeink – és az ezekkel járó kiadások – teljes egészében azt a célt szolgálják, hogy emberek felé szolgáljunk testi/lelki szükségleteikben segítve és ezzel Isten dicsőségére fordítsuk szellemi és anyagi lehetőségeink. Ezért, aki gyülekezetünket támogatja – nem az egyháznak, hanem Isten dolgaira adja javait. A Biblia sok helyen beszél arról, hogy az ember adhat, visszaadhat valamit Istennek. Amikor adakozunk, annak az Istennek adunk vissza valamit, akinek köszönhetünk mindent, hisz minden, az egész teremtett világ az Övé!

„…Bizony, tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk. – mondja Dávid – …Ez az egész halom kincs, amelyet összeadtunk, hogy neked, a te szent neved tiszteletére templomot építsünk, a te kezedből való, és a tied lesz mindez! ” (1Krón 29,10kk).

Ez a hatalmas Úr a szabadító Isten. Azért vannak ünnepek, s az ünnepeken azért nyílik lehetőség áldozatra, adományok adására, mert Isten valamit tett, szabadítást adott népének. Isten az, aki előbb adott, jót tett velünk! Ezért mi, amikor Isten dolgaira adunk, csupán hálából vissza adunk abból, amit tőle kaptunk. Így mi nem kérünk, hanem buzdítunk a hála áldozatra, amikor az adakozást hirdetjük.

Ugyanakkor: adakozás az istentiszteletnek az a része, amelyet talán a legtöbb értetlenség és félreértés vesz körül. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy az egyházak hitéleti tevékenységét az állam nem támogatja. Csupán a hívők önkéntes adományaiból működünk. Ami pénzt az állami kötségvetés nyújt, azt meghatározott, ún. közfeladati szolgálatokra kapják azok a gyülekezetek, amelyek oktatási vagy szociális intézményeket tartanak fenn. Valamint az épített örökségek között a műemlékek felújítására lehet pályázni, bizonyos feltételekkel. (Mi városi helyzetünknél fogva ebből rendszerint kimaradunk!)

A gyülekezet működése és hitéleti tevékenysége tehát egyedül a gyülekezeti tagok önkéntes adományaiból fedezhető. 

Az alábbiakban az adakozás különböző módjai, céljai, okai olvashatók:

Fő számlaszám:
10700086-71371232-51100005 (CIB Bank)

Fenntartói adomány és persely (működés)
10700086-71371232-51200002 (CIB Bank)

Céladomány és Isten dicsőségére hála adomány (felújítás, fejlesztés):
10700086-71371232-51400006 (CIB Bank)