Ár-hírektől és álhírekről zajos világunkban a te belső világod, a szíved az örömhírtől csendes lehet: az a Jézus Krisztus, akinek születését karácsonykor ünnepeljük, meghalásával  megváltott téged is a hiábavaló élettől és az örök kárhozattól. Feltámadásával pedig megnyitotta az utat az örökéletre, mert megígérte: aki hisz őbenne azt visszajövetelekor feltámasztja és beviszi a mennyei Atya örömébe. Az advent, nekünk keresztyéneknek erre az eljövetelre csendes, bizakodó készülődés.

Élhetsz értelmes és értékes életet, ha Őbenne éled! Nem magadnak, hanem az Felségesnek dicsőségére!

Áldott, naptártól független Adventet kívánunk szeretettel:

Péter András és Péterné Szűcs Katalin lelkipásztorok

Adventi gondolatok

„Történt pedig, hogy ottlétük alatt beteltek szülésének napjai, megszülte elsőszülött fiát, és bepólyálva a jászolba fektette, mert nem volt számukra hely a vendégfogadó háznál.” (Lukács 2:6,7)

            A kép, ami adventről eszembe jut, az egy szülés előtt álló izraelita fiatalasszony, aki gyermekszülés előtt áll, mégis vállal férjével egy 150 km-es utat Názáretből Betlehembe, mivel Augusztusz római császár rendelete miatt oda kellett menniük összeírás céljából.

            Mivel a mindenkori lakossághoz képest sok a vendég, ezért a szálláson, ahová megérkeznek, nincs már a szobákban hely, ezért az alagsorban jut nekik csak szalmaágy, a háziállatokkal együtt. Ők az egyedüli szemtanúi a Messiás világra jöttének. A család egyedül van, Máriának nincs segítsége az első gyermekkel történő vajúdása során. Csak Istenre számíthat, és Ő bízik is az Úrban. Ha a Születés Temploma valóban ezen a helyen épült, hát akkor jártam ott, igaz, vagy kétezer évvel később.

            Amit láttam, megdöbbentett, és kiábrándított. Arany, ezüst és drágakő villogott mindenütt. Emberek tömege tódult egy jászolhoz, amit csókolgattak és simogattak. Most sokan voltak ott. És a Templom körül bolt bolt hátán, mindenféle kegytárggyal ajándékokkal, ikonokkal, és persze nem a legolcsóbban adták.

            A karácsonyból a világ szintén üzletet csinált. Az üzletek forgalmuk jelentős részét erre az időszakra tervezik. Akciók, árengedmények és játékokért tülekedő szülők mindenütt. És mindezt legtöbbször a „Jézuska” hozza. Aki ma is csecsemő e beállítás szerint.

            A csecsemő azonban már akkor felnőtt, és a Názáreti Jézusként vált ismertté. Ő maga volt a legnagyobb ajándék, akit kaphattunk Istentől. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3:16) Feltámadása után pedig felmenta mennybe, és István látta őt, amint az Isten jobbja felől áll (Ap. Csel. 7:56), János pedig látta uralkodó Királyként (Jel 7:16). Így kellene hát Jézusra tekinteni, nem pedig olyan valakiként, akinek legfőbb feladata, hogy a mi kívánságainkat teljesítse mindenkor, de legfőképpen karácsonykor.

            Lélekben lássuk őt, amint másodszor is eljön, fehér lovon, hogy helyreállítsa és örökre megvalósítsa Isten országát, ahol

„Isten sátra az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük; és szemükről minden könnyet letöröl, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” (Jel 21:3,4)

És mondjuk együtt Jánossal rá: „Ámen, Jöjj, Uram, Jézus.”

(Bakó Tamás)

ÜNNEPI ALKALMAK RENDJE:

Adventi alkalmak:

Dec. 10. szo. 15.ó.

Adventi hangverseny

Tokaj város Vegyeskara

Dec. 11. vas. 9,30.ó. és 11.ó.

Adventi it. + műsor

Erdész úti óvodások műsora

Dec. 18. vas. 9,30.  és 11.ó.

Adventi it.

 

Dec. 18. vas. 16.ó.

Adventi vacsora

Ref. Ált. Iskola

Karácsonyi istentiszteletek terve:

Dec. 22. csüt. 17.ó.

Bűnbánati it.

Úrvacsorás

Dec. 23. pén. 17.ó.

Bűnbánati it.

 

Dec. 24. szo. 15.ó.

Szent esti it.

 

Dec. 25. vas. 9,30.ó.

Templomi it.

Úrvacsorás

Dec. 25. vas. 11.ó.

Gyül. Ház.it.

Úrvacsorás

Ó/újévi alkalmainkat az alábbiak szerint tervezzük megtartani:

dec. 31. 15.ó.  (szo.)

Óévi istentisztelet

Jan. 1. 9,30.ó.  és 11.ó. (vas.)

Újévi istentisztelet

Természetesen, úgy, mint eddig, ezután is lesz lehetőség a lelkészeinkkel személyes lelkigondozói beszélgetésekre – telefonos egyeztetést követően.

Szeretettel várjuk a testvéreket nemcsak az ünnepeken!

Képernyőkép 2022-12-06 222204

KEDVES TESTVÉREK!

Naptár szerint Adventbe léptünk! Zajos adventbe. Csakúgy hemzsegnek az adventi hangulatot és vásárlási kedvet keltő kellékek és történések: Gyertyák illata fénye, fényfűzérek fényessége, ajándék ajánlatok áradata, dizájn díszek dekorációja. Karácsonyi koncertek rendezése – élőben vagy CD-ken, vacsora hozzávalók beszerzése. Találkozások tervezgetése, vírus-variánsok változatos fertőzése. Háborús hírek és álhírek. Bántóan zajos az élet…

Közben pedig: Advent van. Közfelfogás szerint a csendes várakozás, a készülődés ideje: a kellemes, békésen boldog karácsonyi ünnepre való készülés ideje. De hol van az már? Az idő, a történelem megváltozott – úgy néz ki tartósan, hisz már tavaly, sőt tavaly előtt… sem volt felhőtlenül boldog a karácsony. A várakozás félelmetes, a jövő eljövetele fenyegető. Az otthonok melege megdrágult. A kilátások rémesek, az emberi ígéretek kétesek. Mi jót várhatunk? Mi jön még, mi jöhet? Minden megváltozott!

Ám a keresztyén advent üzenete jó hír! Az ünnep oka nem változott!  Van egy naptártól független, az Úr ígérete szerinti Advent is! A valódi advent: „Adventus Domini” – az ÚR eljövetele. És ez jót jelent! Mert az Úr tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.

Vélemény, hozzászólás?