Olvasandó: Bírák könyve, 4. fejezet, 4-9. vers

„(4) Ebben az időben Debóra prófétanő, Lappídót felesége volt a bíró Izráelben. (5) Debóra a pálmája alatt szokott ülni Ráma és Bétel között, az Efraim hegyvidékén, és ide jöttek föl hozzá Izráel fiai törvénykezésre. (6) Elküldött Bárákért, Abínóam fiáért, és elhívatta Kedes-Naftáliból, s azt mondta neki: Íme, az ÚR, Izráel Istene ezt parancsolta: Menj, és vonulj föl a Tábór-hegyre, és vegyél magadhoz tízezer embert Naftáli és Zebulon fiai közül. (7) Én pedig kivonultatom ellened a Kísón patakjához Siserát, Jábín hadvezérét, szekereit és seregét, és kezedbe adom őt. (8) Bárák azonban ezt mondta neki: Ha velem jössz, elmegyek, de ha nem jössz el velem, én sem megyek. (9) Ő így felelt: Szívesen veled megyek, csakhogy nem a tied lesz a dicsőség azon az úton, amelyre mész, mert asszony kezébe adja az ÚR Siserát. És fölkelt Debóra, és elment Bárákkal Kedes felé.”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (4/1): Ne erőlködj, ne ügyeskedj, csak higgyj!

Debóra rendkívül tehetséges vezetői képességekkel megáldott prófétanő, bírónő is volt egyszemélyben. Ezért tudta Isten használni őt népe megszabadításában, noha nem volt hadvezér. De hittel véghez vihette tervét, és elérhette, amit föltett magában. Hitéről tanúskodik határozottsága, amellyel felszólította Bárákot a 6-7. versekben, és hittel győzhette meg: „Kelj föl, mert ez a nap az, amelyen az Úr kezedbe adja Siserát” (14. v.). Hogy milyen mély hite volt Deborának, azt mutatja az 5. fejezetben Debora éneke. Mit érhettek volna ezek a képességei hit nélkül. Semmit.

Isten szolgálatában a legfontosabb valóság a dinamikus, bátor hit. Lehetnek kiváló vezetői tulajdonságaim, lehetek kiváló szervező és irányító, ha nem bízom Istenben, ha nincs személyes, élő közösségem az Úr Jézussal, akkor lehetek gyülekezeti elöljáró, tanító, evangélista, családapa vagy családanya: kudarcot fogok vallani. Azok az emberek, akik vezetőkre vágynak, nem annyira valamiféle rendszert vagy szervezetet igényelnek, hanem sokkal inkább olyan személyt, aki ismeri az élő Istent.

Siserát végül is nem bátor harcos ölte meg, amilyen pl. Bárák volt, hanem egy asszony: Jáhel. Mintha Isten azt mondta volna: „Sisera leigázott titeket és ti reszkettetek tőle. Mikor elfordultatok tőlem, erőtlenné lettetek. De ha bíztok bennem, én magam intézem el ‘siseráitokat’. És nincs is szükségem ehhez erős harcosra, elég nekem egy Jáhel. Nekem nincs szükségem rátok, nektek azonban szükségetek van Reám”.

Amikor Izráel bízott Istenben, legyőzetett az ellenség. Pontosabban véve a győzelem két ember Istenbe vetett bizalma által jött. Debora vezéri tulajdonságai figyelemre és követésre méltóak. Mindenekelőtt azonban Debora Istenére kell tekintenünk. Vezető az lehet, aki Isten iránti teljes odaadással él. Istennek hűséges, hívő emberei jó vezetők.

Vélemény, hozzászólás?