Józsué 1

Józsué 1.

Olvasandó: Józsué könyve – 1. fejezet  „(1) Mózesnek, az ÚR szolgájának halála után így szólt az ÚR Józsuéhoz,