2. Ki vagy te, aki ezt vallod: hiszek?

VASÁRNAP
A múlt héten az Apostoli hitvallás első szaváról megállapítottuk, hogy az személyes hitvallás. Benne az én saját hitemet vallom meg: hiszek. Most hadd tegyek föl egy kérdést: Ki vagy te, aki ezt vallod: hiszek? Bizonyára gondolkodtál már azon, hogy ki is vagy te. Talán úgy foglalkoztatott ez a kérdés, hogy szeretnél másvalaki lenni. Egy barátod, vagy egy barátnőd. Az a fiú, aki… Az a lány, aki… Azt gondolod: Szeretném, ha olyan ügyes lennék, mint ő; ha olyan könnyedén tudnék beszélni; ha olyan kedves, szép, vonzó lennék; ha olyan szép hajam lenne. De te te vagy. Olyan, amilyen. Ha kimondod ezt: hiszek, akkor már mondtál valamit magadról. Ezzel megvallod: olyan valaki vagyok, akinek szükségem van Istenre. Tudom, hogy nélküle nincs reményem és jövőm. Nélküle . . . nem is jó rá gondolni, hogy mi lenne nélküle. Nem élhetek nélküle.

Ennyit tehát már tudsz magadról. De bizonyára többet is szeretnél tudni. Tudd meg hát, hogy magadat igazán a Biblia világosságában, Krisztus világosságában ismerheted meg.

Ez a világosság a maga valóságában mutat meg mindent. Ezért egyrészt kellemetlen, mert lehet, hogy megrémülsz, ha meglátod, ki is vagy valójában. De másrészt nagyszerű, mert ebben lesz nyilvánvalóvá: Isten mindennek ellenére törődik veled. Igen, ő lát téged, ismer téged és fontos vagy neki. Ha senkinek sem vagy drága, neki igen! Olyannak fogad el, amilyen vagy: életed minden hibájával, foltjával és szennyével együtt az övé vagy.

Te tehát te vagy. Ha azt vallod: „Hiszek egy Istenben”, akkor ez azt jelenti: övé vagyok, tudom, hogy teljesen rá vagyok utalva, mindent tőle kell várnom. Nem kell, hogy másvalaki legyek. Isten úgy fogad el, ahogy vagyok. De nem hagy olyannak, amilyen vagyok. Amikor a Lélek Krisztussal összeköt, ő belép az életembe. Más emberré tesz. Megtisztít és megújít, megnyesi és átalakítja életemet, hogy Krisztushoz tegyen hasonlóvá. Ki vagyok? Megvallom, hogy azé vagyok, akiről neveztetem. Krisztusról neveztetem. Keresztyén a nevem.

Olvasandó: Zsolt 139.

Gondolkodj el rajta:
1. Próbáld meg néhány mondatban a magad számára összefoglalni a zsoltár tartalmát.
2. Mit tanulhatsz ebből a zsoltárból?
3. Ismered magad? Jól ismered magad? Úgy ismered magad, ahogy Isten ismer?
4. Isten úgy fogad el, amint vagy hogy értsük ezt? Nem hagy olyannak, amilyen vagy mit jelent ez?
5. Hogyan akarja Isten, hogy az övé légy?

Napi ige: „Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat! És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? és vezérelj engem az örökkévalóság útján” (Zsolt 139,23-24).

HÉTFŐ
Olvasandó: 1 Móz 1,26-28; 2,7.

Gondolkodj el rajta:
1. Miért az ember teremtésével fejezte be Isten teremtő munkáját?
2. Mi mutatja, hogy az embert egészen különleges teremtménnyé formálta?

Napi ige: „Teremté tehát az Isten az embert az ő képére”
(1 Móz 1,27).

KEDD
Olvasandó: 1Móz 3,1-15.

Gondolkodj el rajta:
1. Ebben a fejezetben az ember engedetlenségéről olvasunk. Miért olyan nagy bűn az engedetlenség?
2. Miből veszed észre, hogy Isten mindennek ellenére törődik Ádámmal és Évával? Miért vonatkozik ez rád is?

Napi ige: „ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és annak magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod” (1Móz 3,15).

SZERDA
Olvasandó: Róm 5,12-21.

Gondolkodj el rajta:
1. Milyen szavakat használ Pál ebben a fejezetben a bűnre? Mit állít vele szembe?
2. Krisztust második Ádámnak nevezi. Miért?

Napi ige: „amiképen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek: azonképen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek” (Róm 5,19).

CSÜTÖRTÖK
Olvasandó: Mt 9,9-13.

Gondolkodj el rajta:
1. Jézus a bizonysága annak, hogy Isten törődik az emberekkel, bárkik legyenek is azok. Hogyan látjuk ezt ebben a bibliai fejezetben?
2. Úgy látszik, Jézus előnyben részesíti azokat, akiket rossz embereknek tartanak. Neked nem ez a véleményed? Mit mond erről a 12. és 13. vers?

Napi ige: „nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre” (Mt 9,13).

PÉNTEK
Olvasandó: Lk 19,1-10.

Gondolkodj el rajta:
1. Próbáld elmondani, mi történt Zákeus életében, és hogyan látszott az meg?
2. Az Úr Jézus ott akar maradni a te házadnál is. Mit jelent ez számodra?

Napi ige: „azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett” (Lk 19,10).

SZOMBAT
Olvasandó: ApCsel 11,19-26.

Gondolkodj el rajta:
1. Miert neveztek a tanítványokat keresztyéneknek?
2. Nagy felelősséget jelent számodra, hogy a keresztyén nevet viseled? Miért?

Napi Ige: “a tanítványokat először Antiókhiában nevezték keresztyéneknek “ (ApCsel. 11,26)

 

 

Forrás: C. G. Geluk, Csendben Isten előtt. A hitről. Budapest, 1989, A Református Zsinati iroda sajtóosztálya.

Vélemény, hozzászólás?