3. A hithez nem kell extra rátermettség

VASÁRNAP

A hit teljesen személyes ügy. Olyan személyes, hogy más hitével semmire sem mégy. Saját hitre van szükséged. Hinni nem művészet, amelyhez vagy van tehetséged, vagy nincs. Nem is ügyesség, amelyet elsajátíthatsz, amelyre az egyik ember képes, a másik meg nem. Ha hiszel, az nem

is valami magától értetődő érzés, amit automatikusan teszel. Hinni, az valami egészen érthetetlen, valami egészen csodálatos. Ha tudod ezt mondani: hiszek, akkor életedben az elképzelhető legnagyobb változás ment végbe: halottból élővé lettél. Ez nem magától történik. Úgy jön létre, hogy egyesülsz Krisztussal. Hit által egy leszel Krisztussal. Ez az egyik oldala a hitnek, az isteni oldala. A másik oldal, a mi oldalunk az, hogy hit által megtanuljuk üres kezünket magasra tartani, hogy éljünk abból, amit Isten kegyelemből nekünk ajándékoz. Nem, ez nem művészet. Vagy mégis? Ha művészet, akkor olyan művészet, amelyre nem magunktól vagyunk képesek. Akkor ez szent művészet. Olyan művészet, amely magának Istennek, a Szentléleknek a műve.

A hit ugyanis Isten ajándéka. Ezt a bibliai kijelentést gyakran tévesen értelmezik. Ha a hit Isten ajándéka, akkor várnom kell, amíg adatik. De a bibliai kijelentés nem ezt jelenti. Pál apostol ír erről. Az Ef 2,8-ban azokhoz beszél, akik holtak voltak, de most élők. Tehát akik már megkapták a hitet. Erről a megkapott hitről mondja Pál, hogy Isten ajándéka. Aki nem hisz, az soha nem mondhatja: a hit Isten ajándéka. Hogy is szólhatna olyan valamiről, amije nincs! Ha születésnapodra például egy kerékpárt kapsz édesapádtól, akkor mondhatod: ez a kerékpár édesapám ajándéka. De ezt nem mondhatod, ha nem kaptál tőle kerékpárt. Ha azt mondjuk, hogy a hit Isten ajándéka, az hitből fakadó kijelentés. A Biblia sehol sem buzdít, hogy tétlenül várjunk rá. Csak az utat mutatja meg, hogy hogyan kaphatjuk meg ajándékul a hitet. Az evangélium hirdetése által. A hit olyan valami, amit úgy kapsz meg, hogy a Lélek szele fúj.

Olvasandó: Ef 2,1-10.

Gondolkodj el rajta:

 1. Mit jelent Pál szerint halottnak lenni?
 2. És élőnek lenni?
 3. Van-e kapcsolat a között, hogy Pál szerint halottak voltunk, és a között, hogy e világban élünk?
 4. Hogyan látszik meg életünkben Isten kegyelmének gazdagsága (7. v.)?
 5. A 10. versben egy bizonyos művészetről van szó. Próbáld ezt megmagyarázni.

Napi ige: kegyelemből tartattok meg hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki se kérkedjék” (Ef 2,8-9).

HÉTFŐ

Olvasandó: Jn 3,1-16.

Gondolkodj el rajta:

 1. Hasonlítsd össze a 3. verset a 16. vers második felével. Mi tűnik föl? Mit tanulhatsz az újjászületés és a hit egymáshoz való viszonyáról?
 2. A 8. vers az a kapocs, amelyik a 3. és 16. verset összekapcsolja egymással. Mi „szél fújásának” a célja?

Napi ige: „Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát” (Jn 3,3). „Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16).

KEDD

Olvasandó: Jn 15,1-17.

Gondolkodj el rajta:

 1. Egyesülni Krisztussal, ez olyan, mint a vessző kapcsolata a szőlőtővel. Hogyan lehet gyümölcsöt teremni?
 2. Mit jelent gyümölcsöt teremni? (lásd 10. v.)

Napi ige: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki én-bennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek” (Jn 15,5).

SZERDA

Olvasandó: 1 Jn 5,1-12.

Gondolkodj el rajta:

 1. Hitünk legyőzi a világot – mondja János. Mit ért ezalatt?
 2. Hogyan mutatkozik meg ebben a fejezetben a hit komolysága és döntő volta?

Napi ige: „Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban” (1Jn 5,12).

CSÜTÖRTÖK

Olvasandó: Róm 10.

Gondolkodj el rajta:

 1. Mit olvasol ebben a fejezetben a prédikáció fontosságáról?
 2. Hogyan jutsz hitre Pál szerint?

Napi ige: „a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által” (Róm 10,17).

PÉNTEK

Olvasandó: ApCsel 16,11-40.

Gondolkodj el rajta:

 1. Hogyan jutott hitre Lídia? És a börtönőr?
 2. Nem mindenki jut ugyanazon a módon hitre, aki a hit ajándékát kapja. Miért fontos ezt tudni?

Napi ige: „Higgy az Úr Jézus Krisztusban és idvezülsz” (ApCsel 16,31).

SZOMBAT

Olvasandó: 1Kor 1,18-2.5.

Gondolkodj el rajta:

 1. Miért nevezi Pál az evangélium hirdetését bolondságnak? Hogyan vélekedsz erről?
 2. Mondhatod-e, hogy a hívők mindig bölcsek és a hitetlenek mindig ostobák? Mit tudsz erről mondani magaddal kapcsolatban?

Napi ige: „tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket” (1Kor 1,21).

 

 

Forrás: C. G. Geluk, Csendben Isten előtt. A hitről. Budapest, 1989, A Református Zsinati iroda sajtóosztálya.

Vélemény, hozzászólás?