ELŐSZÓ

Ezzel a sorozattal segíteni akarunk az Istennel való kapcsolat kialakításában és gyakorlásában.

“Csendesség Istennel”

A vele való naponkénti találkozás az elcsendesedés ideje. Ilyenkor félrehúzódunk és csendben vagyunk. De ez nem azt jelenti, hogy egy szó sem hangzik el. Ez az elcsendesedés az Istennel való beszélgetés ideje. Amikor fölnyitjuk Bibliánkat, abból Isten, az Úr szól hozzánk. Mi pedig hallgatjuk, mit mond nekünk, és csendben elgondolkodunk rajta. Amikor meghallgattuk Istent, mi szólalunk meg. Isten hallgatja, amit mondunk neki.

Csendben Isten előtt lenni tehát annyi, mint beszélni és hallgatni. Igéjéből, a Bibliából ő szól hozzánk. De mi is beszélünk hozzá. Válaszolunk igéjére, amely megkérdezi tőlünk, hogy mit hiszünk.

Ezzel a sorozattal segíteni akarunk a fiataloknak abban, hogy elcsendesedve Isten előtt, megismerjék őt Fiában, növekedjenek benne, és a Szentlélek ereje által megtanuljanak vele és érte élni.

Az áhítat sorozat alapjául az Apostoli hitvallást választottuk, ami a keresztyén hit összefoglalása és tolmácsolása. Végigvesszük a hitvallás tizenkét cikkelyét. Igy sorra kerülnek a hit fő kérdései.

Használati utasítás:

A. Személyesen
Elsősorban személyes használatra szántuk az elcsendesedés idejére.

Amennyire lehetséges, az elcsendesedés idején tartsuk meg a következő „istentiszteleti rend”-et:

-rövid imádság az ige feltárulkozásáért és a Szentlélek megvilágosító kegyelméért

– a bibliai rész elolvasása (vasárnap először az e heti téma meditatív magyarázatát olvassuk el)

– néhány perces elmélkedés

– válasz a kérdésekre (ezeket le is lehet írni)
esetleg húzzuk alá a napi igét a Bibliánkban és tanuljuk meg a napi igét, de ismételjük el mindig az előző napit is

– imádság (magasztalás és dicsőítés, hálaadás, bűnvallás, könyörgés, fölajánlás).

(Jó és szükséges fölkészülni az imádkozásra, hogy tudjuk, miért is imádkozunk. Mit mondjak az imádságban? Mit kérhetek? Kikért könyörgök ma?A könyörgéssel kapcsolatban írhatunk egy listát, amelyre följegyezzük azt, amit kérni akarunk, és azoknak a nevét, akik kérik, vagy akiknek szükségük van arra, hogy könyörögjünk értük.)

Igen fontos az a szilárd elhatározás, hogy az igét ne csak halljuk, hanem aszerint is éljünk. Az Úr ugyanis azt akarja, hogy engedelmeskedjünk igéjének.

Hadd mutassunk itt rá a hűség és a rendszeresség fontosságára.

B. Másokkal együtt
Lehet ezt a sorozatot másokkal együtt is használni.
Gondolunk itt a házaspárokat, a családokra. Szülők a gyermekeikkel való együttes bibliaolvasáshoz és velük a Bibliáról beszélgetéshez anyagot meríthetnek belőle. Vasárnap például elolvashatják a meditációt, megbeszélhetik a kérdéseket, az idősebb gyermekek pedig maguk használhatják föl a napi anyagot elcsendesedésük idején.

C. Ifjúsági csoportok
Sok gyülekezetben vannak olyan fiatalok, akik szombat, vagy vasárnap nap este beszélgetésre vagy bibliaórára összejönnek. Úgy is megoldható e könyv olvasása, hogy a résztvevők személyesen használják, de tovább beszélgetnek róla ezeken az összejöveteleken. Elősegítheti a kölcsönös kapcsolatot, és a részvételt egymás mindennapi életében.

Íme a sorozat tematikájának az alapja:

AZ APOSTOLI HITVALLÁS
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, És a Jézus Krisztusban, Ő egyszülött Fiában, mi
Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítteték, meghalt és eltemetteték; szálla alá poklokra; harmadnapon halottaiból feltámada, felméne mennyekbe: ül a mindenható Atya Istennek jobbján;
onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy közönséges keresztyén anyaszentegyházat; hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örökéletet. Ámen.

A hitvallás tizenkét cikkelyre való felosztása a következő:
(1) Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében,
(2) És a Jézus Krisztusban, Ő egyszülött Fiában, mi Urunkban,
(3) ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától,
(4) szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítteték, meghala és eltemetteték; szálla alá poklokra;
(5) harmadnapon halottaiból feltámadt,
(6) felméne mennyekbe: ül a mindenható Atya Istennek jobbján;
(7) onnan fog eljönni ítélni eleveneket és holtakat.
(8) Hiszek Szentlélekben,
(9) Hiszek egy közönséges keresztyén anyaszentegyházat; a szentek egyességét,
(10) bűneinknek bocsánatát,
(11) testünknek feltámadását
(12) és az örök életet. Ámen.

 

 

 

Forrás: C. G. Geluk, Csendben Isten előtt. A hitről. Budapest, 1989, A Református Zsinati iroda sajtóosztálya.

Vélemény, hozzászólás?