TIZED

Az adakozásnak ez a módja: önkéntes. Minden jövedelmünk, vagy bevételünk 10%-ának „visszaadása” Istennek: vagy a gyülekezetnek, vagy egyházi célokra, vagy missziói-diakóniai tevékenységeknek, rászoruló embereknek. A Tized-fizetés az adakozásunk összességét jelenti, magában foglalhatja az összes, alább felsorolt adakozási módot. A Tized – ez az a mérték, ami már nem csupán az egyházközség puszta fenntartására ad lehetőséget, hanem a fejlődésre, komolyabb feladatok vállalására is! – leginkább ez szerepel a Szentírásban.

 

CÉLADOMÁNYOK – GYŰJTÉS

A támogatás módja: önkéntes. Célirányos gyűjtés – ha nagyobb kiadás előtt áll az egyházközség (építkezés, felújítás stb.), akkor a konkrét cél érdekében gyűjtést szervez, rendszerint azért, mert a másfajta adakozásokból éppen csak, hogy fenn tudja tartani az egyházközséget, de tartalékkal nem rendelkezik. A céladakozás olyan rendkívüli, meghirdetett célra történő önkéntes adakozás, ami a fejlesztés, vagy közös segítségnyújtás céljára fordíttatik. Például épületek felújítása, beruházások, károsultak megsegítése, lekötött perselypénzek elküldése más gyülekezetek támogatására, legátus tanulmányi támogatására, részvételi díjak stb.

 

HÁLAADOMÁNYOK

A támogatás módja: önkéntes – rendszerint a nagyobb egyházi ünnepeken, családi évfordulókon vagy alkalmanként befizetett összeg. Az adakozás Isten dicsőségére személyes életünkhöz kötődő hálaáldozat. Minden olyan alkalomhoz köthető, mint pl. születés, keresztelés, konfirmálás, házasságkötés, elhunyt szeretteinkre való emlékezés, kerek évfordulók, sikeres vizsga, gyógyulás, anyagi vagy karrier jellegű előbbre jutás miatti hála, sikeres projekt zárás – bármi, ami hálából fakad, mert Isten áldását megtapasztaljuk az életünkben.

 

PERSELY

A támogatás módja: önkéntes és név nélküli. A templomi istentiszteleteken résztvevők számától és adakozó kedvétől függ. Isten iránti hálánknak közvetlen kifejezése, az istentiszteletünknek liturgikus része. Arra is alkalmat ad, hogy a gyermekeinket időben adakozásra neveljük általa, odaadva a kezébe a pénzt, hogy helyezze a perselybe.

 

FENNTARTÓI JÁRULÉK

A konfirmáció alkalmával, a teljesjogú egyháztaggá válással együtt mindenki megfogadta, hogy egyháza terheit köteles hordozni. A presbitérium által jóváhagyott összeget évente egyszer minden jövedelemmel rendelkező egyháztagnak be kell fizetnie, ellenkező esetben azt jelenti, hogy lemond egyháztagságáról és megszűnik az egyházközség tagja lenni. A presbitérium javaslatára az egyházfenntartói járulék éves összege 10.000 Ft.

 

Gyülekezetünkben jelenleg a két legnagyobb bevételi forrás a perselypénz és az egyházfenntartás. Ezek együttes összege azonban csak a fennmaradás, a működés biztosítására elegendő. Ezért látta szükségét a presbitérium, hogy a Céladakozást meghirdesse a parókia renoválására és a többi épület karbantartására.

Nagyon köszönjük mindazoknak, akik eddig is támogatták hálaáldozataikkal gyülekezetünket!

Zsolt 50:14 – 15; 23.

  (14) Hálával áldozzál Istennek, és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat!

  (15) Hívj segítségül engem a nyomorúság idején: én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem.

  (23) Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki figyel az útra, annak mutatom meg Isten szabadítását.

Vélemény, hozzászólás?