Húsvéti lelkipásztori levél

Kedves Testvéreink!

Tavaly döbbenettel, idén fájdalommal éljük meg, hogy „színről – színre” nem lehetünk együtt a gyülekezetben húsvétkor. Fájdalommal, de nem csüggedéssel! A fájdalom jogos: hiányzunk egymásnak. De a csüggedés tilos – a hívő embernek.

Miért? Mert, ha Krisztus által hiszünk Istenben, sem okunk, sem jogunk nincs csüggedni – különösen húsvétkor! Hisz a feltámadásával Jézus legyőzte a halált. Ha pedig őáltala hiszünk Istenben, aki feltámasztotta Őt a halálból és dicsőséget adott Neki, akkor a mi hitünk reménység is az Istenben!!!  (I. Péter 1,21.)

A reménység pedig legyőzi a csüggedést – még ha a mostani nehéz helyzetben lenne is rá okunk! Igen, a helyzet, az éppen zajló tények láthatóan csüggesztőek. Sokan betegek, vesztesek a járvány következtében.

Azonban valljuk mi is együtt az apostollal:
„Mivelhogy pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a lelke van meg, amint írva van: Hittem és azért szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk; Tudván, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is feltámaszt, és veletek együtt előállít. Mert minden ti értetek [van], hogy a kegyelem sokasodva sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére. Azért nem csüggedünk; sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról – napra újul. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk; Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.  (2Kor 4:13-18.)

Áldott feltámadás ünnepet kívánunk reménységben,

Szeretettel: Péter András és Péterné Szűcs Katalin lelkipásztorok

Vélemény, hozzászólás?