Olvasandó: Józsué könyve – 1. fejezet 
5-7. vers

„(5) Nem állhat senki ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem hagylak el téged, és nem is maradok el tőled. (6) Légy erős és bátor, mert te teszed majd e népet annak a földnek örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. (7) Csak légy erős és igen bátor, hogy vigyázz, és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes, az én szolgám szabott eléd. Se jobbra, se balra ne hajolj el attól, hogy eredményes legyél, bármerre jársz!”

 

Kéznél lesz ez a bátorítás, ha megtanulod:

(9) Hát nem parancsoltam-e meg neked, hogy légy bátor és erős? Ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az ÚR, a te Istened mindenben, amiben jársz.

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (1/3): Bátorodj meg Istenben!

– ígéretében

– jelenlétében

– fegyverzetében = Igéje (a Lélek kardja)

Józsué győzelemre és Isten támogató jelenlétére kapott ígéretet! Isten jelenlétére mi is kapunk ígéretet, magától Jézus Krisztustól: Én tiveletek vagyok minden napon, a világ végezetéig” (Mt 28,20). Ő ezt tanítványainak mondta buzdítva őket, hogy legyenek közös akaraton az Ő nevében együtt imádkozva és cselekedve.

Mindaddig, amíg Krisztusban bízó szívvel cselekszünk, mi is annak az ígéretnek az örökösei vagyunk, hogy Izráelhez hasonlóan meg fogjuk tapasztalni, hogy „Senki nem áll meg előttünk”, hogy megakadályozzon, vagy hatalmat vegyen rajtunk. „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?!

De arra is felhívást kaptunk, hogy erősek és bátrak legyünk! Józsué többször is felszólítást kapott arra, hogy erős legyen (1,6.7.9), hogy igen bátor legyen és ne féljen. Nyilvánvalóan egy nagyon riasztó feladat előtt állt.

 „Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében” (Ef 6,10). Az erőnek ebben a helyzetében, amíg az ÚR Jézusban maradunk, képesek leszünk másoknak segíteni és áldássá lenni a számukra. Isten itt megígérte, hogy Józsué által fog cselekedni. Ezt azért tehette, mert látta, hogy Józsué mindent kockára tett azért, hogy Isten akaratát tegye, és teljességgel azonosult Isten tervével, az Ő népe számára.

Vajon mi is bevetjük-e magunkat teljes mértékben Isten érdekében a világban? Az evangélium érdekében, a Krisztus Teste felépítése érdekében? Törekszünk-e arra, hogy segítsünk a Krisztusban testvéreinknek, hogy tudatossá tegyük bennük, milyen gazdagok a Krisztusban, és támogassuk őket abban, hogy valóban megértsék, mit kaptak Őbenne – Aki az ő jogos örökségük? Milyen kiváltságunk rejlik ebben, de milyen felelősségünk is! (1:4)

Isten az Ő Igéjével felfegyverez bennünket! Vegyük figyelembe, hogy Józsuénak ezt az erőt az ellenség legyőzésére nyilvánvalóan Isten Igéjének tanulmányozása és alkalmazása által kellett elnyernie. Az Újszövetségben az Ige a Lélek fegyverei között, a Szentlélek kardjaként van megnevezve. Ha Isten Igéjéből táplálkozunk, mindig készenlétben fogjuk tartani a Szentlélek kardját, és vissza tudunk vágni a támadásoknak, miként Jézus tette a pusztában, amikor az ördög kísértette! Végül el kellett, hogy hagyja.

Az Ige erőforrás a harcban, mert mivel a Lélek kardja, a Szentlélek ereje hat rajta keresztül, például, mikor hittel kimondjuk, megvalljuk.

Pál hasonlóképpen bátorította Timóteust és általa ez ránk is érvényes: „Mert nem félelemnek szellemét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság Szellemét” (2Tim 1,7).

Vélemény, hozzászólás?