Olvasandó: Józsué könyve – 10. fejezet  
6-10. vers:

„(6) Erre Gibeón lakói ezt az üzenetet küldték Józsuénak a gilgáli táborba: Ne vond meg kezedet szolgáidtól! Jöjj föl hozzánk gyorsan, és ments meg minket. Segíts rajtunk, mert a hegyek közt lakó emóriak királyai mind összegyűltek ellenünk! (7) Fölment azért Józsué Gilgálból, és vele az egész harci nép és a sereg minden vitéze. (8) Az ÚR pedig azt mondta Józsuénak: Ne félj tőlük, mert kezedbe adtam őket. Senki sem áll meg közülük előtted. (9) És rájuk tört Józsué nagy hirtelen, miután egész éjszaka menetelt Gilgálból. (10) És megrettentette őket az ÚR Izráel előtt, és megverte őket Gibeónnál nagy vereséggel, és üldözte őket a Béthórónba vivő úton, és vágta őket egészen Azékáig és Makkédáig.”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (10/2): FONTOLD MEG ÉS TARTSD BE AZ ÍGÉRETEIDET! 

Milyen alapon igénylik a segítséget a gibeoniták? És: milyen okból „siet” Józsué a segítségükre? Miért nem hagyja, hogy a kánaániak „intézzék el” egymást, egymás között? A szövetség alapján, amit kötöttek egymással a zsidók és a Gibeonban lakók.

A szövetségben ígéretet teszünk. Ez elkötelez. Az adott szó számonkérhető, vagy az alapján igényt lehet támasztani. Józsué és a vének elhamarkodottan kötöttek szövetséget a gibeonitakkal. Hamar megbánták, de mert Isten ellen való vétek lett volna megmásítani, így ehhez tartják magukat. Még ilyen áldozatot is vállalnak miatta, mert tudják, hogy Isten nagyon komolyan veszi az ígéreteket, azt is, amit szövetségben mondunk ki. Jól gondoljuk meg tehát, hogy milyen szerződéseket, szövetségeket kötünk, milyen ígéreteket adunk, mit mondunk ki a szánkon, mert az azután kötelez. Józsué tehát az adott szó miatt megy és segít.

Másik ok, hogy ugyanakkor ez a hadjárat beleillik a honfoglaló tervekbe és Isten szándékába is. Még jó is, hogy egycsapásra győzhetik le az öt déli királyságot. Ezért Isten is mellette van a gibeonita kérésnek és ígérettel bátorítja meg Józsuét a támadásra.

Van, hogy ami eredetileg ballépés volt, vagy netán gonoszságból fakadt, azt Isten jó céljaira fordítja az életünkben. Mint József esetében, akit eladtak a testvérei, de Isten vele volt és megmentővé tette az idegen földön. (1Móz 50:20) Ti gonoszt gondoltatok én ellenem, [de] Isten azt jóra gondolta [fordítani], hogy cselekedjék úgy amint ma, hogy sok nép életét megtartsa.  – mondja nagylelkűen József. Számunkra minden rosszat, gonoszt Jézus Krisztusban fordított jóra a mi Istenünk.

Ma: vigyázz az ígéretekkel, ne légy könnyelmű, és a már kimondott ígéreteket tartsd be.

Vélemény, hozzászólás?