Olvasandó: Józsué könyve – 11. fejezet  
1-5. vers

„(1) Mikor pedig meghallotta ezt Jábín, Hácór királya, üzenetet küldött Jóbábhoz, Mádón királyához, Simrón királyához, Aksáf királyához (2) és azokhoz a királyokhoz, akik észak felé a hegységben laktak, és a pusztában Kinnerettől délre és a síkságon és Dór magaslatain a tenger felé; (3) a kánaániakhoz kelet és nyugat felé; az emóriakhoz, hettitákhoz, perizziekhez, jebúsziakhoz a hegyek közé és a hivviekhez a Hermón alá, Micpá földjére. (4) És kijöttek egész táborukkal, olyan sokan, mint a homok a tenger partján, és igen sok volt a ló és a szekér is. (5) Mindezek a királyok összegyűltek, majd elindultak, és tábort ütöttek közösen a Méróm vizénél, hogy harcoljanak Izráel ellen.”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (11/1): Az ellenség nem enged – nem dőlhetsz hátra egy-egy győzelem után sem.

Az ellenség nem enged. Az ország északi részéből a királyoknak egy erős hadserege fegyverkezik az Izráel elleni harcra. A 4. vers is bizonyítja, hogy olyan sokan voltak, „mint a tenger partján a homok”. Soha nem szabad lebecsülnünk az ellenség hatalmát. De azt is tudjuk, hogy az, Aki bennünk van, nagyobb, mint az, aki a világban van. Akármilyen erős legyen is az ellenség, akármilyen ravaszul és cselvetéssel is tervez, és akármennyire is megpróbálhat elárasztani bennünket, mint egy áradat, az Úr velünk van – és ezáltal több mint győztesek vagyunk.

Ma: ha tegnap győztél is, ma se vedd könnyelműen a dolgokat, mert az ellenség nem enged!

Vélemény, hozzászólás?