Olvasandó: Józsué könyve – 11. fejezet  
16-20. vers:

„(16) Józsué elfoglalta azt az egész földet, a hegységet, az egész déli vidéket, Gósen egész földjét, mind a síkságot, mind a pusztát, és Izráel hegyvidékét és annak síkságát (17) a Kopasz-hegytől fogva, amely Széír felé emelkedik, egészen Baal-Gádig, amely a Libánon völgyében, a Hermón-hegy alatt terül el. Királyaikat pedig mind elfogta, leverte, és megölte őket. (18) Hosszú időn át viselt hadat Józsué mindezekkel a királyokkal. (19) Nem volt város, amely békességet kötött volna Izráel fiaival, kivéve a Gibeónban lakó hivvieket. Mindent harccal szereztek meg. (20) Mert az ÚRtól volt az, hogy megkeményítették szívüket, és haddal mentek Izráel ellen, hogy eltörölje őket, és hogy ne legyen számukra irgalom, hanem hogy kipusztítsa őket, ahogy az ÚR megparancsolta Mózesnek.”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (11/5): ” AZ ÚRTÓL VOLT AZ….”
Tartsd szem előtt, hogy a látható magatartások események mögött, mindig óriási szellemi harc folyik.

Hegy – völgy – síkság – pusztaság – déli vidék… Mintha azt akarná érzékeltetni ez a felsorolás, hogy valóban úgy lett, ahogy Isten megígérte: minden féle és minden tekintetben gazdag országot adott népének az Isten. Tehát Ő tartotta szavát! És vajon mi? Tartjuk-e Istennek adott ígéretünket, hűségesek vagyunk-e azon a területen, ami a mi felelősségünk és kötelességünk Isten felé? Józsué hűsége volt és meg is lett a jutalma!


A terület népei nem keresték a megbékélést, inkább a harcot Izraellel, pedig tudhatták: ahogy a többi esetben, úgy az ő esetükben is maga Isten harcol népéért és adja a kezükbe az ellenséget. Akár úgy, hogy szívük keménységét megerősíti és önmaguk vesztébe mennek. A biblia történelem szemlélete ilyen: az emberek keménysége, megátalkodottsága mögött is ott van olykor Isten történelem formáló terve, akarata érvényesül még abban is, amikor gonosz hozzáállással dönt egy nép vagy ember. A kánaániak keményszívűsége mögött az Úr ügyének tervszerű megvalósulása mozdul előre. Megint csak azt kell tisztán látnunk, hogy a történelem színpada mögött, a „kulisszák mögött” óriási szellemi harc folyik az emberek lelkéért.


Ma: próbáld meg a dolgok látható menete mögött meglátni a láthatatlant, az Úr igazság teremtő akaratának érvényesülését.

Vélemény, hozzászólás?