Olvasandó: Józsué könyve – 11. fejezet  

„(21) Majd elment Józsué abban az időben, és kiirtotta az anákokat a hegyek közül Hebrónból, Debírből, Anábból és Júda minden hegységéből és Izráel minden hegységéből. Városaikkal együtt eltörölte őket. (22) Nem maradtak anákok Izráel fiainak földjén, csak Gázában, Gátban és Asdódban. (23) Elfoglalta tehát Józsué az egész földet, egészen úgy, ahogy az ÚR mondta Mózesnek; és Józsué örökségül adta azt Izráelnek, mindegyik törzsnek, ami járt nekik, nemzetségeik szerint. A föld pedig megnyugodott a harctól.”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (11/6): Ne a probléma, hanem megváltód nagyságára tekints!

Jézus Krisztus legyőzte a sátánt, a bűnt, a halált és a kárhozatot. Higgy Őbenne és győztes leszel.

Az Anákok kánaáni óriás termetű nép tagjai voltak. Az ő látványuk ijesztette meg Mózes idejében a kémeket úgy, hogy „rossz hírét keltették” a földnek, amelyre Isten be akarta vinni népét. Félelmükben zúgolódni kezdtek Isten ellen, hogy miért hozta őket ide – talán, hogy az óriások kezébe adja őket? Hiába biztatta Józsué és Káleb az embereket, hogy Isten velük van és még az óriásokat is le tudják győzni, nem hittek nekik. Ennek lett aztán következménye a 40 évi pusztai bolyongás. De most – igaz a következő nemzedék – ugyanazon problémával áll szemben: az Anák óriásokkal. Most azonban nem olvasunk sem félelemről, sem megfutamodásról, sem zúgolódásról: mennek Józsué vezetésével és megvívnak velük és legyőzik őket, mert ez a nemzedék éppen a harcokban tapasztalta meg, hogy Istenük velük van és nem hagyja cserben őket. Nem hagyja, hogy akár óriások, akár óriás problémák, akár a „poklok kapui” győzelmet vegyenek az Ő hadseregén.

Eltelt többezer év és Isten mai népének is meg vannak a maguk „óriása” Óriási kérdések, óriási kísértések, óriási bukások és óriási nehéz emberek, kihívások stb. Emberileg okunk lenne félni, megtorpanni, Istent kérdőre vonni, hogy „miért hoztál minket ide” = ilyen helyzetbe. De az Ige többezeréve, ma is az igazságot hirdeti: Isten hűséges, velünk van, és kezünkbe adja az ellenségünket (nem emberekre gondolok, hanem a gonosz erőire). Ha Ő Szentlelke által benned lakik, tudhatod: nagyobb van benned, mint a világban – nagyobb van veled, mint ellened!

Ma: Végy bátorítást az Igéből, és ne az „óriás”-ra nézz, hanem a Názáreti Jézus Krisztusra, Megváltódra, aki legyőzött minden ellenséget: bűnt, halált, kárhozatot.

Vélemény, hozzászólás?