Olvasandó: Józsué könyve – 15. fejezet  
21-63. vers

„(21) A Júda fiai törzsének városai pedig a déli végtől kezdve Edóm határa felé ezek lettek: Kabceél, Éder és Jágúr, (22) Kíná, Dímóná és Adádá, (23) Kedes, Hácór és Jitnán, (24) Zíf, Telem és Beálót, (25) Hácór-Hadattá és Kerijjót-Hecrón, azaz Hácór, (26) Amám, Sema és Móládá, (27) Hacar-Gaddá, Hesmón és BétPelet, (28) Hacar-Súál, Beérseba és Bizjótjá, (29) Baalá, Ijjim és Ecem, (30) Eltólad, Keszíl és Hormá, (31) Ciklag, Madmanná és Szanszanná, (32) Lebáót, Silhím, Ain és Rimmón. Összesen huszonkilenc város a falvaival együtt. (33) A síkságon: Estáól, Corá és Asná, (34) Zánóah, Én-Ganním, Tappúah és Énám, (35) Jarmút, Adullám, Szókó és Azéká, (36) Saaraim, Adítaim, Gedérá és Gedérótaim. Tizennégy város a falvaival együtt. (37) Cenán, Hadásá és Migdal-Gád, (38) Dilán, Micpe és Jokteél, (39) Lákis, Bockat és Eglón, (40) Kabbón, Lahmász és Kitlís, (41) Gedérót, Bét-Dágón, Naamá és Makkédá. Tizenhat város a falvaival együtt. (42) Libná, Eter és Ásán, (43) Jiftáh, Asná és Necíb, (44) Keílá, Akzíb és Márésá. Kilenc város a falvaival együtt. (45) Ekrón a mezővárosaival és a falvaival együtt. (46) Ekróntól kezdődően egész a tengerig az egész terület Asdód mellett a falvaival együtt. (47) Asdód mezővárosaival és falvaival. Gáza mezővárosaival és falvaival Egyiptom patakjáig meg a Nagy-tenger és melléke. (48) A hegyvidéken pedig Sámír, Jattír és Szókó, (49) Danná, Kirjat-Szanná, azaz Debír, (50) Anáb, Estemó és Áním, (51) Gósen, Hólón és Giló. Tizenegy város a falvaival együtt. (52) Arab, Dúmá és Esán, (53) Jánúm, BétTappúah és Aféká, (54) Humtá, Kirjat-Arba, azaz Hebrón és Cíór. Kilenc város a falvaival együtt. (55) Máón, Karmel, Zíf és Juttá, (56) Jizreel, Jokdeám és Zánóah, (57) Kain, Gibeá és Timná. Tíz város a falvaival együtt. (58) Halhúl, Bét-Cúr és Gedór, (59) Maarát, Bét-Anót és Eltekón. Hat város és a falvaik. (60) Kirjat-Baal, azaz Kirjat-Jeárim és Rabbá. Két város és a falvaik. (61) A pusztában: Bét-Arábá, Middín és Szekáká, (62) Nibsán, Ír-Melah és Én-Gedi. Hat város és a falvaik. (63) De a jebúsziakat, Jeruzsálem lakóit Júda fiai nem tudták kiűzni. Ezért laknak ott a jebúsziak Júda fiaival együtt Jeruzsálemben mind e mai napig.”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (15/3): Figyelj a prófétai szóra és annak megvalósulására

Ez egy tekintélyes lajstrom Júda városairól. Délen Júda lett a választott nép legjelentősebb törzse. Létszámban is a legtöbben voltak. Jákóbnak Júdával kapcsolatos áldás-próféciája beteljesedett a honfoglaláskor kapott földterületen.

 

Először is: Helyüket tekintve három oldalról voltak országvédők a környező ellenséges, erős, hódításra éhes népektől. A moábiak keleten, az edomiak délen, az amálékiak délnyugaton és a filiszteusok nyugaton. Ádáz ellenségek közé ékelődött, ezért Júdának erős vezetőkre volt szüksége, olyanokra, mint Dávid, hogy életben maradjon.


Másodszor: a Júdának juttatott földterület ideálisan megfelelt a szőlőművelésre. Egy Júdeai völgyben, Eskól völgyében történt, hogy a kémek óriási szőlőfürtöt vágtak le (IV.Móz.13,24.).

Harmadszor: Júda volt az a törzs, amelyből a Messiás származott (I.Móz.49:11-12.; Mt.1:1.; Lk.3;23,33.)

Bizony jól tesszük, ha figyelünk a bibliai próféciákra és próbáljuk életünkre alkalmazni, magunkra venni azok üzenetét, mert egyetlen prófétai szó sem származott emberi kútfőből:


2Pét 1:19 – 1:21
„(19) És igen biztos nálunk a prófétai beszéd [is], amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben; (20) Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból (21) Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.”

MA: vedd észre és adj hálát az életedben megvalósult prófétai ígéretekért!

Vélemény, hozzászólás?