Olvasandó: Józsué könyve – 18. fejezet  
1. vers

„(1) Izráel fiainak egész közössége összegyülekezett Silóban, és ott helyezték el a gyülekezet sátrát, miután meghódolt előttük a föld.”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (18/1): Legyen Isten a középpont, ami körül forogsz!

Izrael népe Isten kiválasztásának és szövetségének köszönheti létét és sikereit a szabadulásban és a honfoglalásban. A 12 testvéri törzs Isten összetartó szándékának és munkájának eredményeképpen lett „Izrael fiainak egész gyülekezetévé”, azaz nemzetté. Az atyák, Ábrahám – Izsák – Jákób Istenébe vetett közös hit tartotta össze őket a harcban és tartotta meg köztük a békességet az osztozkodásban is. Az Ő tekintélye alá rendelve magukat tudták elfogadni és elfoglalni helyüket az új hazában. Amikor és amíg Ő volt a középpontban, volt egység és volt békesség, volt összetartás és volt áldás. Ezért nagyon fontos és bölcs döntés volt Józsué részéről, hogy az Isten jelenlétét kifejező szent sátor köré szervezte a közösség életét, akár harcról, akár békéről volt szó.


Most már, „miután meghódola előttük a föld”, 7 év harc után a békésebb idők következnek. Áthelyezik a kultusz központját Silóba – az ország szívében, közepén fekvő városba. Ennek nemcsak fontos gyakorlati oka, hanem spirituális célja is van: Istent tenni a középpontba! Továbbra is az Ő jelenléte, tanácsa határozza meg a nép életét.

Ma: Legyen szíved középpontjában az ÚR keresése. Rá figyelve végezd a dolgodat.

Vélemény, hozzászólás?