Olvasandó: Józsué könyve – 19. fejezet  
10-48. vers

„(10) A sorsvetés által a harmadik rész Zebulon fiainak jutott az ő nemzetségeik szerint, és örökségük határa Szárídig terjedt. (11) Fölmegy a határuk nyugatnak, Maralá felé, érinti Dabbesetet, és érinti azt a patakot is, amely Jokneámmal szemben van. (12) Szárídtól pedig kelet felé fordul Kiszlót-Tábór határához, és továbbmegy Dobratnak, és fölmegy Jáfíáig. (13) Onnan pedig átmegy kelet felé Gát-Héfernek és Ét-Kácínnak, majd elér Rimmónig, amely Néá felé terül el. (14) Ezt megkerüli a határ Hannátóntól északra, és a Jiftah-Él völgyében végződik. (15) Továbbá Kattát, Nahalál, Simrón, Jidalá és Betlehem. Tizenkét város a falvaival együtt. (16) Ez Zebulon fiainak öröksége nemzetségeinek megfelelően, ezek a városok a falvaikkal együtt. (17) A sorsvetés által a negyedik rész Issakárnak, az Issakár törzse fiainak jutott, nemzetségeik szerint. (18) Ez lett a határuk: Jezréel, Keszulót és Suném, (19) Hafáraim, Sion és Anáharat, (20) Rabbít, Kisjón és Ebec, (21) Remet, Én-Ganním, Én-Haddá és BétPaccéc. (22) Érinti a határ Tábórt, Sahacímát és Bétsemest, a határuk a Jordánnál végződik. Tizenhat város és a falvaik. (23) Ez Issakár fiai törzsének öröksége nemzetségenként; ezek a városok a falvaikkal együtt. (24) A sorsvetés által az ötödik rész Ásér fiai törzsének jutott, nemzetségeik szerint. (25) Ez lett a határuk: Helkat, Halí, Beten és Aksáf, (26) Alammelek, Amád és Misál. Nyugaton érinti a határ a Karmelt és Sihór-Libnátot. (27) Innen kelet felé fordul Bét-Dágónnak, és érinti Zebulont és a Jiftah-Él völgyét észak felől, majd Bét-Émeket és Neíélt, majd elér északon Kábúlig. (28) Innen Ebrón, Rehób, Hammón és Káná mellett egészen SzidónRabbáig húzódik. (29) Azután visszafordul a határ Rámának, Tírusz erődített városáig. Majd Hószának fordul, és a vége a tengernél van, Akzíb oldala felől. (30) És ott van még Ummá, Afék és Rehób; huszonkét város a falvaival együtt. (31) Ez Ásér fiai törzsének öröksége nemzetségeik szerint; ezek a városok a falvaikkal együtt. (32) A sorsvetés által a hatodik rész Naftáli fiainak jutott, Naftáli fiainak, az ő nemzetségeiknek. (33) Ez lett a határuk: Héleftől, a caananními tölgyfától Adámí-Nekebig és Jabneélen át Lakkúmig terjed, és a Jordánig ér el. (34) Azután a határ nyugat felé, AznótTábórnak fordul, innen pedig továbbhalad Húkóknak, és érinti Zebulont dél felől, Ásért pedig nyugat felől és Júdát is, a Jordán pedig kelet felé van. (35) A megerősített városok ezek: Ciddím, Cér, Hammat, Rakkat és Kinneret, (36) Adámá, Ráma és Hácór, (37) Kedes, Edrei és Én-Hácór, (38) Jirón, Migdal-Él, Horém, BétAnát és Bétsemes. Tizenkilenc város a falvaival együtt. (39) Ez Naftáli fiai törzsének öröksége nemzetségeinek megfelelően; ezek a városok a falvaikkal együtt. (40) A sorsvetés által a hetedik rész a Dán fiai törzsének jutott, nemzetségeik szerint. (41) Ez lett örökségük határa: Corá, Estáól és ÍrSemes, (42) Saalabbin, Ajjálón és Jitlá, (43) Élón, Timnátá és Ekrón, (44) Elteké, Gibbetón és Baalat, (45) Jehud, Bené-Berak és Gat-Rimmón, (46) Mé-Jarkón és Rakkón, a Jáfó előtt levő területtel együtt. (47) Dán fiainak határa később hátrább került. Ezért Dán fiai fölkeltek, és harcoltak Lesem ellen, s el is foglalták és kardélre hányták, birtokba vették, és ott laktak, és Lesemet Dánnak nevezték atyjuk, Dán neve után. (48) Ez Dán fiai törzsének öröksége nemzetségenként, ezek a városok a falvaikkal együtt.”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (19/2): Ha bűnről, a gonosz jelenlétéről van szó, ne alkudozz, légy kíméletlen! Különben tovább keseríti az életed…

Zebulon, Issakár, Ásér, Naftali, Dán törzseinek mintha duplán meg kellett volna küzdeniük az örökség-részükért. Először, amikor a hét éves honfoglaló háborúkat vívták és nekik is részük volt abban, hogy Izrael népe előtt meghódolt az egész föld. Aztán a kikémlelés után, miután megtörtént a sorsolás – birtokba kellett venni. Nyilván ez sem ment erőszak nélkül. Mert a 7 éves hódítós időszak lezárása nem azt jelentette, hogy az ellenséges őslakosság teljesen eltűnt volna a városokból, falvakból. Sok helyen ott maradtak és ahhoz, hogy a kisorsolt örökrészüket birtokba vegyék, letelepedhessenek, a hatalmuk alá, szolgálatukba kellett kényszeríteni. Ez bizony sokáig elhúzódott, és előfordult, hogy olykor megerősödve ők hatalmaskodtak a választott nép fölött.

Mivel Isten népe nem teljesítette maradéktalanul Isten kifejezett akaratát, mely szerint ki kellett volna írtani a gonosz írmagját is (= a kánaáni népeket), ezért az ottmaradtak „tüske”-ként bántották, megkeserítették Izrael életét a „nyugalom földjén” is. Bizony, ha az ember alkudozik az ellenséggel és nem Isten kifejezett akarata szerint bánik el a bűnnel, az felnő az életünkben, mint a tövis, a gaz a mezőn és megkeseríti az életet.

MA: határozd el magad arra, hogy szigorúan, következetesen, megalkuvás nélkül kitakarítod az életedből az összes bűnt, amire a Szentlélek rámutat. Hogyan? Megvallva, megtagadva kérd Jézus vérének tisztító, bűnbocsátó erejét. Mert Ő hű és igaz, hogy ha megvalljuk bűneinket megbocsátja és megtisztít minden hamisságtól.

Vélemény, hozzászólás?