Olvasandó: Józsué könyve – 3. fejezet 
2-6. vers

„(2) Három nap múlva pedig az elöljáróik végigmentek a táboron, (3) és ezt parancsolták a népnek: Mihelyt meglátjátok az ÚR, a ti Istenetekszövetségének ládáját és a Lévi nemzetségéből való papokat, akik hordozzák, ti is induljatok el a helyetekről, és menjetek utána. (4) De legyen köztetek és aközött mintegy kétezer könyöknyi távolság. Ne menjetek közel hozzá, így ismeritek meg majd az utat, amelyen mennetek kell, hiszen nem jártatok még soha ezen az úton. (5) Józsué pedig azt mondta a népnek: Szenteljétek meg magatokat, mert holnap az ÚR csodákat tesz köztetek. (6) A papoknak is szólt Józsué: Vegyétek föl a szövetség ládáját, és vonuljatok a nép előtt. Fölvették azért a szövetség ládáját, és mentek vele a nép előtt. „

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (3-4/2): Ne kapkodj! Készülj fel!

A tettrekészség ugyanakkor nem jelenti azt, hogy elhamarkodottan, meggondolatlanul cselekszel. Amikor egy szellemi kihívás előtt állunk, nem volna szabad minden meggondolás nélkül semmit sem elsietnünk, hanem sokkal inkább nyugodtan és komolyan mérlegelnünk kellene, mire kaptunk felszólítást.

E fejezet elején a nép azt a felhívást kapta, hogy készüljön fel három nap alatt a Jordánon való átkelésre és ez az előkészítő tevékenysége jelenti a fontos szellemi lépések megtételét. Amikor egy döntés előtt állunk szellemi életünkben, sohasem lenne szabad pillanatnyi indíttatásból kiindulva cselekedni.

Miután megérkeztek a folyóhoz, megálltak három napra. A három egy jelentős időszakot jelent. Józsué egész könyve mozgásról beszél. Isten nem akarja, hogy stagnálás, tengődés legyen az életünkben. De ne tégy egyetlen lépést sem a te vezetőd, Jézus Krisztus világos útmutatása nélkül!

A várakozás harmadik napjának végén a nép megkapta az utasításokat. Az ÚR ládájának, a szövetségládának kell előre menni. Ezután nem a felhőoszlop vezeti őket, hanem a szövetség ládáját kell követniük. Nem katonai felderítők haladtak elől, hanem a ládát vivő papok. A láda magát az Urat jelképezte, tehát Jahve maga vezette népét Kánaánba. A láda elől ment és a népnek be kellett sorakoznia mögé vagy lehetséges, hogy körülvették három oldalról. De mintegy ezer méter távolságot kellett tartaniuk. Miért? Valószínűleg azért, hogy emlékeztesse őket a láda szentségére és Isten szentségére, akit képviselt. Nem közeledhettek nemtörődöm vagy gondatlan módon Istenhez, hanem óriási tiszteletet és hódolatot kellett tanúsítaniuk. Isten nem „a felső szomszéd”, hanem az egész föld szuverén és szent Istene.

MEGSZENTELŐDÉS AZ ÁTKELÉSHEZ (3:5-13)

Amint elközelített az átkelés napja, Józsué megparancsolta a népnek, hogy szenteljék meg magukat. Érthetőbb lenne, ha azt mondta volna: „Élesítsétek kardotokat, és ellenőrizzétek a pajzsotokat!” De ez alkalommal lelki és nem katonai előkészületre volt szükség, mert Isten nagy csodával készült kinyilatkoztatni magát Izráel szeme láttára.

Ma: ne tégy egyetlen lépést sem a te vezetőd, Jézus Krisztus világos útmutatása nélkül!

Vélemény, hozzászólás?