Olvasandó: Józsué könyve – 6. fejezet 
3-7. vers

„(3) Járjátok azért körül a várost, valamennyi harcos kerülje meg egyszer a várost. Így cselekedj hat napon át. (4) És hét pap vigyen hét, kosszarvból készült kürtöt a láda előtt. A hetedik napon pedig hétszer kerüljétek meg a várost, a papok pedig fújják meg a kürtöket. (5) És ha majd belefújnak a kosszarvba, mihelyt meghalljátok a kürt szavát, az egész nép harsány kiáltásban törjön ki, és magától leszakad a város kőfala, és fölmegy arra a nép, mindenki az előtte levő helyen. (6) Előhívta azért Józsué, Nún fia a papokat, és azt mondta nekik: Vegyétek föl a szövetség ládáját, hét pap pedig vigyen hét, kosszarvból készült kürtöt az ÚR ládája előtt. (7) A népnek pedig ezt mondta: Menjetek, és kerüljétek meg a várost, a fegyveresek pedig menjenek az ÚR ládája előtt.”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (6/2): Rendeld alá magad Isten stratégiájának!

Józsuénak szokatlan hadi tervet kellett alkalmaznia. Nem volt szüksége a szokásos harci eszközökre, mint például faltörőkosokra és ostrom létrákra – nem is volt neki. Ehelyett teljesen értelmetlennek tűnő stratégiát parancsolt Isten. Veszélyes, nevetséges és haszontalan is katonai értelemben ez a módja a város ostromlásának.

Józsué tapasztalt katonai vezető volt. Biztos, hogy átvillantak az agyán ilyen-olyan ellenvetések az isteni stratégiával szemben. De Mózessel ellentétben – aki az égő csipkebokornál hosszan és ékes szólóan vitatkozott az Úr tervével (vö. 2Mózes 3,11- 4,17-ig) – Józsué kérdés nélkül engedelmeskedett. Nem vesztegette az időt, hanem rögtön egybe hívta a papokat és a harcosokat, hogy kiadja nekik az utasításokat, amelyeket a főparancsnoktól, magától Istentől kapott.

Mindeközben mi tudjuk, hogy ezeknek az értelmetlennek tűnő rendelkezéseknek nagyon is megvoltak az Istentől való jelentőségük: a hatos számnak, a hetes számnak, a papoknak, a rendnek, amely szerint vonultak és a csendnek is (pl. a 7-es az isteni tökéletesség).

Mindez lelki/szellemi fegyver volt, ezen túl pedig a lélektani hatása is jelentős lehetett mind az ostromlókra (őket hitükben, bizalmukban próbálta és edzette), mind az ostromoltakra nézve (őket tovább félemlíthette vagy éppen éberségüket altathatta a naponta ismétlődő szertartás sorozat).

Ma: ne vitatkozz Istennel, ha netán számodra értelmetlen, esetleg haszontalannak tűnő úton vezet. Hanem engedelmeskedj szó nélkül.

Vélemény, hozzászólás?