Olvasandó: Józsué könyve – 6. fejezet 
12-16. vers

„(12) Józsué korán reggel fölkelt, a papok pedig fölvették az ÚR ládáját. (13) A hét pap, aki a kosszarvból készült hét kürtöt vitte, az ÚR ládája előtt ment, és folyton fújta a kürtöket, a fegyveresek pedig előttük mentek, és az utóvéd követte az ÚR ládáját folytonos kürtölés közben. (14) A második napon is megkerülték egyszer a várost, azután visszatértek a táborba. Így cselekedtek hat napon át. (15) A hetedik napon is fölkeltek hajnalhasadtával, és a szokott módon hétszer megkerülték a várost. Csak ezen a napon kerülték meg a várost hétszer. (16) Amikor a hetedik forduláskor kürtöltek a papok a kürtökkel, Józsué azt mondta a népnek: Kiáltsatok, mert nektek adta az ÚR a várost!”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (6/4): Kitartás a hitben!

A hatodik nap jelentősége:

Biztos vagyok benne, hogy Isten már az 1. napon leomlaszthatta volna a falakat. Akkor vajon miért nem tette meg? Az volt a célja, hogy megérlelje a hitet népe szívében. Ez egy folyamat: ilyesmi nem történik meg egy éjszaka alatt. Isten ezt a különös eszközt is felhasználta a nevelésükhöz, hogy naponta újra és újra kellett kezdeni és tenni ugyanazt. Meg kell tanulnunk elfogadni, hogy az Ő órája, az a pillanat, amikor Ő cselekedni akar, az éppen a legalkalmasabb.

A népnek nagy önuralmat és türelmet kellett gyakorolnia. Ezáltal nevelte őket Isten, hogy segítsen nekik bepillantást nyerni az Ő terveibe és szándékaiba. S mi velünk is ezt teszi, még ma is. Naponta megharcolni a hit harcát, naponta felvenni a keresztet. Közben edződik, növekszik a hit. Talán ez volt az egyik oka, hogy hat napig ismételten körbe kellett járni a várost (6,15). Pedig Isten már az első napon leronthatta volna a falakat, de nem volt értelmetlen, hanem szükség volt az állhatatosságra, mert ezzel vált tökéletessé az engedelmesség cselekedete. Könnyű egyszer-kétszer „megemberelni magunkat”, hogy egy közeli célt elérjünk. De Isten céljai hosszútávúak – hosszútávon akarja kimunkálni bennünk a hit állhatatosságát.

Jakab ezt írta a levelében: „Tudván, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül” (Jak 1,3.4).

 

Nagyon fontos: kitartás a hitben! Kitartás az engedelmességben!

 

A hetedik nap jelentősége:

Vegyük figyelembe, hogy a hetes szám többször ismétlődik. Hét papnak kell itt lennie, hét kürttel, akik a hetedik napon hétszer járják körül a falakat. A Szentírásban a hetes szám a teljességet vagy tökéletességet jelképezi. Isten útjai tökéletesek és tökéletes eredményeket hoznak. A hetedik napon kiáltani kellett: bizonyára azért, hogy az Úr cselekedjen! A hetedik nap itt nem a „nyugalom napjára” utal elsősorban, hanem az alkalmas pillanatra, amikor Isten cselekszik!

Ma: hat napon át munkálkodjál (= kitartva tedd, amit neked kell), de a hetedik napon (= amikor eljön Isten cselekvésének az ideje) pedig kiálts az Úrhoz, hogy cselekedjen! Isten Szentlelke mutassa meg neked, hogy ma éppen minek a napja van!?

Vélemény, hozzászólás?