Olvasandó: Józsué könyve – 7. fejezet 
16-20. vers

„(16) Fölkelt tehát Józsué jó reggel. Előállította Izráelt törzsei szerint, és Júda nemzetségére esett a sors, hogy bűnös. (17) Ekkor előállította Júda családjait, és Zerah családjára esett a sors, hogy az a bűnös. Azután előállította Zerah családjából a férfiakat, és Zabdi házára esett a sors, hogy az bűnös. (18) És előállította az ő házának férfiait, és Ákánra esett a sors, hogy ő a bűnös, aki Karmi fia, aki Zabdi fia, aki a Júda nemzetségéből való Zerah fia. (19) Józsué erre azt mondta Ákánnak: Kérlek, fiam, adj dicsőséget az ÚRnak, Izráel Istenének, és tégy bűnvallást előtte, és add tudtomra, kérlek, mit tettél, ne titkold el előlem! (20) Ákán pedig így felelt Józsuénak: Bizony, vétkeztem az ÚR ellen, Izráel Istene ellen, ezt és ezt cselekedtem.”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (7/5): Járd végig a megtisztulás útját!

A megtisztulás és felszabadulás egyik fontos lépése: bűn felfedése.

Hogyan? – itt olvasható:

– ne halogasd
– légy alapos és körültekintő, mélyreható
– vidd végig
– állítsd elő: hozd világosságra, akkor a bűn elveszti a hatalmát feletted

-ítéld el te magad, magadban!


Józsué felkele jó reggel. – Miért kellett ehhez korán reggel felkelni?
Bizonyára azért, mert Józsué szerette a nehéz, fontos dolgokat minél hamarabb, időben véghez vinni, nem halogatni és azzal számolt, hogy ez a feladat sok időbe telik. Nem akarta, hogy félbemaradjon ez a fontos dolog.

Ne halogassuk a terhes feladatokat, mert megterhelik az egész napot. Lélek- és erőemésztő dolog a halogatás.

előállítá: – a felelősségre vonás szava ez. Egyszer mindnyájunknak „elő kell állnunk” – mert „elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután az ítélet…”. Amikor Krisztus visszajön, ítélni jön, élőket és holtakat, hogy igazságot szolgáltasson. De először azért jött, hogy igazságot szerezzen nekünk azzal, hogy ártatlanul bíróság elé állt és bűnösség nélkül bűnösnek ítéltették, kivégzéssel megbüntették. De ha mi előállunk és megvalljuk, hogy mi vagyunk a bűnösök és méltók az elítélésre, akkor az Ő szenvedése és halála megment minket az isteni ítélettől.

… Izraelt – törzseket – családokat – házakat –
családfőket.
Alapos, szisztematikus, végig vitt kikutatása a bűnnek. Az igazi megbánás és orvoslás ilyen. Sokan csak felületesen, „nagy vonalúan” rendezik le a bajt, „spongyát rá”, „nem kell azon annyit rágódni” stb. De ha nincs mindenestől, tetőtől-talpig átvizsgálva, rendezve az élete valakinek, valahol biztos, hogy „megbújik” egy fel nem tárt fekély, ami további fertőzést okoz az életükben. Jogalap az ördögnek, hogy abba kapaszkodva vissza-vissza köszönjön: kárhoztasson, vádoljon, kísértsen, elbuktasson újra.

 

…”jelenteték ki
Sorsvetéssel derítették ki, hogy hol lapul a bűnös. Ember végezte a cselekedetét ennek (urim-tumim), de Isten döntött benne. Az Ő cselekedete ott volt az emberi tettek mögött. A világ szerencse- és sorshite a tanácskérésnek ezt a módját bűnné torzítja (szerencsejáték, jóslás stb.) Ez az „odabízás” egy különleges formája volt akkor, de lehet ma is tanácstalanságunkban, vigyázva, hogy bizalmunkat valóban az Úrba vessük és neki adjunk dicsőséget.
Mindazáltal nekünk már rendelkezésünkre áll a Biblia, mint Isten szava, amelyben mindent kijelent nekünk, amire szükségünk van az élethez! Inkább abból tudakozódjunk.
————————-
adj dicsőséget az Úrnak… tégy neki vallást!

————————-
Ha megvalljuk bűneinket, azzal dicsőséget szerzünk Istennek, hisz megalázzuk magunkat ezzel és elismerjük, hogy megbántottuk, hogy Neki van igaza, úgy kellett volna élni, ahogy Ő mondja.
————————-
add tudtomra… ne titkoljad….

————————-
erre a nyilvánosságra azért van szükség, mert a rejtett dolgok uralkodnak és alattomosan hatnak. A titkolt bűnök a legerősebbek. De ha nyilvánosságra hozzuk, ha felelősséget felvállaljuk, lelkünk megerősödik velük szembe. Ha a pincébe bevilágítunk, a pincebogarak menekülnek. A lábad alól elpucolnak, tiszta talajra léphetsz. Ez történik a bűnvalláskor: Isten Lelke belevilágít a pince-sötétségünkbe és elűzi a pincebogár bűnöket. Próbáld ki! Tégy vallást a bűneidről!

vétkeztem…  Ákán végül saját maga is véteknek ítéli, amit tett. Nemcsak bevallja, hanem el is ítéli. Neki meg kellett emiatt halnia,  helyettünk azonban Jézust ítélték el. Kegyelméből ez az ítélet nekünk megmenekülést jelent, ha kijelentjük: Ő azokért a bűnökért halt meg, amiket én magam is elítélek a halálra.

Ma: Járd végig a bűn felfedésének útját – ha Isten Lelke rámutat a lelkiismereted előtt valamire!

Vélemény, hozzászólás?