Olvasandó: Józsué könyve – 8. fejezet 
1-8. vers

„(1) Azután ezt mondta az ÚR Józsuénak: Ne félj és ne rettegj! Vedd magadhoz az egész fegyverforgató népet, kelj föl, és menj föl Ajba. Meglásd, kezedbe adom Aj királyát és népét, városát és földjét. (2) Úgy cselekedjél Ajjal és királyával, ahogy Jerikóval és királyával cselekedtél. De zsákmányolnivalóját és jószágát magatoknak zsákmányolhatjátok! Vess lest a város háta mögött! (3) Elindult tehát Józsué és az egész fegyverforgató nép, hogy fölmenjenek Ajba. Józsué kiválasztott harmincezer erős férfit, és elküldte őket éjjel. (4) Ezt parancsolta nekik: Vigyázzatok! Ti lest vettek a városnak, a város háta mögött. Ne menjetek nagyon messzire a várostól, és mindnyájan legyetek készenlétben! (5) Én pedig és az egész nép, amely velem van, megközelítjük a várost. Ha kijönnek ellenünk, mint először, akkor megfutamodunk előlük. (6) Ők utánunk jönnek, amíg el nem szakítjuk őket a várostól, mert azt fogják mondani, hogy futnak előlünk, mint először. Amíg futunk előlük, (7) indítsatok támadást a leshelyről, és foglaljátok el a várost, mert az ÚR, a ti Istenetek a kezetekbe adja azt. (8) És miután beveszitek, borítsátok lángba a várost. Az ÚR szava szerint cselekedjetek, vigyázzatok, megparancsoltam nektek!”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Vírus idő múlik – harcos idő marad

Napi parancs (8/1): Új hét – új bátorítás az Úrtól: teljes gőzzel indulj előre!

Aj városának a bevétele elsőre azért nem sikerült, mert nem az Úr útmutatását keresték a csatára való felkészülésben, hanem Józsué a kémekre hallgatott: elég néhány ezer harcossal neki menni az ellenségnek. Ákán pedig a kívánságra hallgatott és semmibe vette Isten rendelkezését és a bűn megakadályozta a győzelmet.

Elbizakodottság után jött a félelem és nemcsak a nép szíve olvadt meg, majd lett „olyan, mint a víz” a félelemtől, hanem bizonyára Józsuét is megbénította a félelem, különben nem kezdené így az Úr, hogy kelj fel, ne félj és ne rettegj. De Isten most újra felépíti a bátorságot és a bizalmat Józsuéban, mi több, tanácsolja mit és hogyan cselekedjen. Nem is marad el a győzelem: sikerrel beveszik a várost rendkívül izgalmas és katonai szakkönyvekbe illő hadművelet eredményeképpen. A győzelem titka mégis az, hogy Józsué mindent úgy cselekedett, ahogy az Úr meghagyta neki.

Józsuénak először lelkileg kell rendbe jönnie ahhoz, hogy tovább tudjanak lépni. Ennek első két lépése már megtörtént: a megalázkodása Isten előtt és a bűn megtorlása. De a bátorsága, amit elveszített csak azután jött vissza, hogy az Úr újból megszólalt. Isten új lendületre bátorítja Józsuét, mert ő az újrakezdés Istene, nála lehet újra és újra tiszta lappal indulni, ha elbukunk. A harci kedv fokozása kedvéért még engedményt is ad: övék lehet a zsákmány.

De a hozzáálláson is változtatni kell: nem szabad lebecsülni az ellenséget, mint ahogy korábban tették a kémek, hanem az összes fegyverfogható harcosnak csatarendbe kell állni. Isten háborújában a szellemi harcok területén még inkább így van, hogy nem lehet félgőzzel tessék-lássék módon, takarékoskodva az erővel harcba indulni. Vesd be minden erőket, amikor harcba indulsz. Várd meg mit mond az Úr és tegyél úgy. Cselekedj, ahogy mondja. Józsuénak olyan biztatást ad az Úr, hogy biztosra mehet. Van, amikor biztosra mehetünk mi is, csak menjünk, mert az Úr azt mondta.

Ma: Vedd el az ígéretet, vedd át a tanácsot és tedd a feladatod.jj

Vélemény, hozzászólás?