Olvasandó: Józsué könyve – 8. fejezet  

„(18) Az ÚR pedig azt mondta Józsuénak: Emeld föl a kezedben levő dárdát Aj felé, mert kezedbe adom azt. És fölemelte Józsué a város felé a kezében levő dárdát. (19) A lesben levők pedig gyorsan fölkeltek a helyükről, és amint fölemelte a kezét, futni kezdtek, és bementek a városba, bevették, és hamarosan tűzbe borították. (20) Aj férfiai pedig hátratekintettek, és látták, hogy a város füstje, íme, fölszáll az ég felé, és hogy nincs módjukban sehova sem menekülni, mert a nép, amely a puszta felé futott, visszafordult az üldözők felé. (21) Józsué ugyanis és egész Izráel látta, hogy a lesben levők bevették a várost, és hogy a város füstje fölszáll. Visszafordultak tehát, és vágni kezdték Aj embereit. (22) Amazok pedig a városból jöttek ki ellenük, és így az izráeliek közé kerültek; ezek innen, amazok meg onnan vágták őket, úgyhogy senki sem maradt köztük, aki élve elmenekülhetett volna. (23) Aj királyát élve fogták el és Józsué elé vitték. (24) Mikor pedig Izráel leöldöste Aj minden lakóját a mezőn, a pusztában, ahol üldözték őket, és mikor mindnyájan az utolsóig elhullottak fegyver éle által, visszafordult egész Izráel Aj ellen, és kardélre hányták az ott levőket.”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (8/4): Nézz a golgotai „kopjára”: mit tenne Jézus a helyedben?

Az Úr pedig monda Józsuénak: Emeld fel a kopját…

 

Aj bevételét tulajdonképpen Isten vezényelte le Józsuén keresztül:

  1. Ő adta a stratégiát
  2. Ő adta az időzítést (mikor, mit, merre)
  3. Ő adta kezükbe a győzelmet (gondoskodott, hogy beváljon a haditerv).

Jerikónál is így volt, de ezek egészen más rendelkezések, mint ott voltak. Itt sokkal több harci tevékenységre hívja a hadsereget.

Istenről nem gondolkozhatunk sablonosan. Nem úgy van, hogy Neki, ami egyszer bevált, amit egyszer láttunk, hallottunk Tőle, az mindig ugyan úgy „egykaptafára” fog menni a későbbiekben is. Neki rendkívül sokoldalú, kreatív és szellemes, sokszor egészen meglepő megoldásai vannak, ezért nem unalmas az Ő útjain járni! Készülj fel, hogy a mai napot is rendkívülivé teheti valamivel, amivel beleszól a dolgok menetébe vagy épp téged indít valami számodra is új, meglepő dologra tanácsával.

 

És felemelé Józsué a kopját…

A kopja szerepe láthatóan nagyon fontos a csatában. Ez volt a jel a harci irány megváltoztatására és a harc folytatására. Irányított és buzdított! Amerre a kopja mutatott, arra kellett fordulni (= a város felé) és ameddig nem vonta vissza Józsué, addig nem volt szabad abbahagyni a harcot.

A mi vezérünk a Názáreti Jézus Krisztus. Az Ő „kopjája” a kereszt, amelyen önmaga feláldozásával kiöntötte a szeretetét a világra: megváltotta az embert és lerombolta a sátán gonosz hatalmát rajtunk, hívőkön. A kereszt éppen ezért az önfeláldozó szeretet harci jele! Számomra azt jelenti, merre induljak Jézus után. Amikor az a kérdés, merre kell fordulnod, hogyan fordulj felebarátodhoz, vagy hogyan oldj meg egy problémát, nézz fel a keresztre (= gondolj Jézus művére) és annak fényében mérlegeld: mit tenne Jézus ebben a helyzetben?! Az Ő általános parancsa jól ismert: a gonoszt jóval győzd meg!

Ma: Jézus szeretetparancsa fordítsa meg életfolytatásod irányát!

 

 

Vélemény, hozzászólás?