Olvasandó: Józsué könyve – 9. fejezet  
14-15. vers

„(14) Akkor vettek a férfiak az eledelükből, az ÚR tanácsát pedig nem kérték ki. (15) Józsué békességesen bánt velük, és szövetséget kötött velük, hogy életben hagyja őket; gyülekezet vezetői pedig megesküdtek erről nekik.”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (9/4): Ne engedj az erőltetésnek kényszerítésnek!

Hamis bizonyitékaik alapján befogadták a gibeóniakat. Eközben Józsuénak és a véneknek kételkedniük kellett volna az ilyen bizonyítékok valódiságában. Gyanakodnak ugyan, de ahelyett, hogy megvizsgálnák a bizonyítékok valódiságát, engednek a gibeoniak nyomatékos, mondhatni „nyomulós” fellépésének, és szinte lelkiismereti kényszert éreznek, hogy „ezeket a szegény, elesett embereket befogadják”.

Ma ezt mondanák egyesek: valaki másnak az őszinteségében kételkedni, méltatlan dolog egy keresztyénhez. Mások meg ezt mondják: be kell fogadnunk a saját bizonyságuk alapján, anélkül, hogy kételkednénk a szavaikban, hiszen valamennyien magunkért vagyunk felelősek. Tehát azt mondják, hogy mindenkit be kellene fogadnunk, akik a saját bizonyságukkal mutatkoznak be. Meglehet, hogy Józsué és a vének is ilyen érzésekkel hoztak döntést. Itt mégis ezt a megjegyzést olvassuk: „De az URat nem kérdezték meg. Józsué pedig békét kötött velük.”

Sok hibát el lehetne kerülni az aktuális döntéseknél, ha mindannyian sokkal több imádsággal és az Úrtól való sokkal erősebb függésben kérdeznénk az Ó útmutatását – legyen ez a személyes életünkben vagy a gyülekezeteinkben előforduló helyzetekben. Ezek a gibeóniak látszólag valódi bizonyítékokat mutattak be arra, hogy azok közül a távoli népek közül valók, akiket Izráel befogadhatott. János apostol ezt mondja nekünk: „Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem vizsgáljátok meg a szellemeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba” (1Jn 4,1).

Sok hívő könnyen hagyja magát befolyásolni, vagy a természetfeletti dolgok által meggyőzni, és azt hiszik, hogy minden természetfelettinek Istentől valónak kellene lenni. Így pedig megtévesztetnek. Sátán nagy csaló. Az emberi szív elrejtett dolgait nem tudjuk felismerni, ha közben a saját bölcsességünkre hagyatkozunk. A bizonytalanság idején sokkal jobb várni és imádkozni!

Ma: Nekünk is meg kell gondolnunk, hogy Sátán uralkodni akar felettünk, és a döntések meghozásakor nyugtalanságba és sietségbe akar kényszeríteni. Nekünk azonban nem lenne szabad engedni az erőltetésnek és kényszerítésnek.

Vélemény, hozzászólás?