Meddig késlekedtek?

Olvasandó:
Józsué könyve 18. fejezet 2-3. vers

Drága Testvéreim!

Amikor Isten ószövetségi népe meghódította Kánaánt Józsué vezetésével, de Isten segítségével, 7 törzs még nem vette birtokba azt a földet, amelyet nekik adott az Úr. Ezért kérdezi Józsué, amit olvastunk is: Meddig késtek még elmenni és birtokba venni azt a földet? Két üzenete van számomra ennek az a mondatnak.

Az egyik az, hogy Isten kínálja az Ő kegyelmét minden embernek, nem akarja, hogy az ember elvesszen, hanem hogy örökélete legyen. Mint ahogy a királyi menyegzőről szóló példázatból is tudjuk, Ő mindent elkészített, csak el kellene fogadni a meghívást erre a menyegzőre, de az emberek visszautasítják a meghívást. Mindenkinek fontosabb dolga van. Az egyik éppen földet vett, a másiknak ott van a gazdasága, a harmadik éppen megházasodott és a családjára hivatkozik. Mennyi halaszthatatlan, fontos dolog. Követlek Uram, de előbb elintézem a saját dolgaim és elrepülnek az évek, a lehetőségek. Az Ige azt mondja, hogy a napok gonoszak, áron is vegyétek meg az alkalmakat. Noé bárkájának is bezárult egyszer az ajtaja és nem volt tovább lehetőség a megmenekülésre. Te tudod, átadtad-e már az életedet Istennek és az örökélet felé tartasz-e? Ha nem, dönts még ma az Úr mellett. Van egy énekünk, kedd reggel gyakran énekeljük a Testvérekkel: Siessetek hamar lejár, kegyelme mér régóta vár, ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt! Ma arról beszél a világ, hogy ez a világkorszak egyszer el fog múlni. Az emberek Bibliákat vásárolnak világszerte, mert keresik a válaszokat a kérdéseikre. Arra, hogy mi az élet értelme, célja, mit hoz a jövő, mi vár az emberiségre, mi az, ami soha nem múlik el? Ne késlekedj, nehogy elkéss birtokba venni, amit Isten kínál neked! Az üdvösséget! „Elszáll a perc, az életed, ma még ha jössz, elérheted. Ne késs tovább, ne várj tovább, ma kérd Atyád bocsánatát!”

A másik üzenet, hogyha már elindultál az örökélet útján, ha már Krisztusé a szíved, akkor ne késlekedj birtokba venni mindazt, ami a tiéd az Úr Jézus Krisztusban! Őbenne mindent megkaptunk, ami az élethez és kegyességhez szükséges! És mint ahogy Izráel népe előtt meghódolt a föld és be lehetett lépni az elkészített örökségbe, a mi Urunk Jézus Krisztus is meghódoltatta az ellenséget a golgotai kereszten és ezáltal a győzelem által le van győzve mindaz, ami a bűn következménye lenne az életünkben! Olvasd el az Ézsaiás 53. fejezetét. Ne hidd el, hogy a gonosz uralkodhat rajtad! Harcolj Jézus nevében a félelmeid ellen, betegséggel szemben, kisértéssel szemben, megfáradás, meglankadással szemben. A szellemi élet hitharcokkal jár! De egy legyőzött ellenséggel harcolunk!!! Ne add meg magad, ne add fel, bármennyire is meg akar hátráltatni a gonosz, hogy azzal élj és úgy élj, ami már a tiéd Krisztusban! Persze lehetnek megfáradásaink, megtorpanásaink, megállásaink, de tudatosítsad magadban, hogy Isten harcol érted, Jézus imádkozik érted! Írd be a szívedbe, írd fel a szobád falára, hogy nem vagy egyedül, mert az Úr melletted áll!

A világban nagy változások vannak, sokan mondják, máshogy fog tovább menni az élet, mint eddig. Főleg nekünk, keresztényeknek kell sokat változnunk!  Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból és felragyog neked a Krisztus! Meg kell, hogy tisztuljon az életünk! Az Efézusi levél 4.-5. rész alapján vizsgáljuk meg magunkat! Szintén az Efézusi levél segít abban, kik vagyunk Krisztusban (2.-3. rész)!

Meg kell, hogy pezsdüljön az életünk a Szentlélek által, hogy hiteles, Istent és az Ő Igéjét ismerő és megélő népe legyünk!

Ámen!

Vélemény, hozzászólás?